26. Na rozkaz Pana, na początku, stały się Jego dzieła i gdy tylko je stworzył, dokładnie określił ich zadanie.
“De que vale perder-se em vãos temores?” São Padre Pio de Pietrelcina