26. Na rozkaz Pana, na początku, stały się Jego dzieła i gdy tylko je stworzył, dokładnie określił ich zadanie.
A firmeza de todo o edifício depende da fundação e do teto! São Padre Pio de Pietrelcina