26. Na rozkaz Pana, na początku, stały się Jego dzieła i gdy tylko je stworzył, dokładnie określił ich zadanie.
“A mansidão reprime a ira.” São Padre Pio de Pietrelcina