1. Mądry władca dobrze swój lud poprowadzi, a rządy rozumnego będą dobrze uporządkowane.

2. Jaki władca ludu, tacy i jego ministrowie, jaki władca miasta, tacy i jego mieszkańcy.

3. Król bez nauki zgubi swój lud, a mądrość władców zbuduje miasto.

4. W ręku Pana są rządy na ziemi, w swoim czasie wzbudzi On dla niej odpowiedniego władcę.

5. W ręku Pana spoczywa powodzenie męża, On osobie prawodawcy udziela swej chwały.

6. Za każdy zły czyn nie unoś się gniewem na bliźniego i nie czyń nic, co jest dziełem zuchwalstwa.

7. Pycha jest obmierzła Panu i ludziom, a ciemiężenie [innych] uważają oni za [wielkie] przestępstwo.

8. Panowanie przechodzi od narodu do narodu przez krzywdy, bezprawia, pieniądze.

9. Dlaczego pyszni się ziemia i popiół, skoro za życia jeszcze wyrzuca swe wnętrzności?

10. Mała choroba, żartuje lekarz, a kto dziś królem - jutro umiera.

11. Gdy człowiek życie zakończy, odziedziczy zgniliznę, bestie i robaki.

12. Początkiem pychy człowieka jest odstępstwo od Pana, gdy odstąpił sercem od swego Stworzyciela.

13. Albowiem początkiem pychy - grzech, a kto się da jej opanować, zalany będzie obrzydliwością. Dlatego Pan zesłał przedziwne kary i takich doszczętnie zatracił.

14. Pan wywrócił trony władców, a na ich miejscu posadził pokornych.

15. Pan wysuszył korzenie narodów, a na ich miejscu zasadził pobożnych.

16. Pan spustoszył kraje narodów i zniszczył je aż do fundamentów ziemi.

17. Wyrwał, zatracił i wymazał na ziemi ich pamięć.

18. Nie dla ludzi stworzona jest pycha ani szalony gniew dla zrodzonych z niewiasty.

19. Jakie pokolenie jest poważne? Pokolenie człowieka. Jakie pokolenie jest szanowane? Bojące się Pana. Jakie pokolenie jest wzgardzone? Pokolenie człowieka. Jakie pokolenie jest wzgardzone? Przekraczające przykazania.

20. Wśród braci jest poważany ich zwierzchnik, a w oczach Pana - są ci, którzy się Go boją. (1p) Początkiem dobrego przyjęcia jest bojaźń Pańska, a początkiem odrzucenia jest zatwardziałość i pycha.

22. Czy to bogaty, czy godzien sławy, czy biedny - chlubą ich bojaźń Pana.

23. Nie jest słuszną rzeczą odmawiać czci ubogiemu, ale mądremu, i nie godzi się szanować człowieka grzesznego.

24. Zwierzchnik, sędzia, władca są poważani, ale żaden z nich nie jest większy od tego, który się boi Pana.

25. Słudze mądremu służyć będą wolni, a ten, który posiada wiedzę, nie będzie narzekał.

26. Nie szukaj wymówek, gdy masz spełnić swój obowiązek, i nie przechwalaj się, gdy przyszedł czas twego poniżenia.

27. Lepszy jest ten, który pracuje, a opływa we wszystko, niż ten, co przechadza się poważany, a nie ma chleba.

28. Synu, ze skromnością dbaj o cześć dla swej osoby i oceniaj siebie w sposób należyty.

29. Tego, kto wykracza przeciw samemu sobie, któż usprawiedliwi, i któż będzie poważał tego, kto hańbi swe życie?

30. Ubogi będzie poważany z powodu swej wiedzy, a bogaty dzięki swej zamożności.

31. Ten, kto jest poważanym w ubóstwie, o ileż bardziej nim będzie w bogactwie, a kto jest bez czci w bogactwie, o ileż bardziej będzie nim w ubóstwie.

Uma filha espiritual perguntou a Padre Pio: “O Senhor cura tantas pessoas, por que não cura esta sua filha espiritual?” Padre Pio respondeu-lhe em voz baixa: “E não nos oferecemos a Deus?” São Padre Pio de Pietrelcina