Encontrados 582 resultados para: voltak

 • Kain közben így szólt testvéréhez, Ábelhez: "Menjünk a mezõre!" Amikor pedig a mezõn voltak, Kain rátámadt testvérére, Ábelre, és agyonütötte. (Teremtés könyve 4, 8)

 • Aztán így szólt Isten Noéhoz és fiaihoz, akik vele voltak: (Teremtés könyve 9, 8)

 • Noé fiai, akik kijöttek a bárkából, Szem, Kám és Jáfet voltak. Kám Kánaán atyja. (Teremtés könyve 9, 18)

 • Ezek hárman voltak Noé fiai, és tõlük származott a föld egész népessége. (Teremtés könyve 9, 19)

 • Az egész földnek ugyanaz volt a nyelve és ugyanazok voltak a szavai. (Teremtés könyve 11, 1)

 • Sárai azonban meddõ maradt, nem voltak gyermekei. (Teremtés könyve 11, 30)

 • Lótnak, aki Ábrámmal tartott, szintén voltak juhai, barmai és sátrai. (Teremtés könyve 13, 5)

 • A szodomai emberek azonban nagyon rosszak voltak és vétkeztek Isten ellen. (Teremtés könyve 13, 13)

 • Tizenkét évig Kedor-Laomernek voltak alattvalói, a tizenharmadik évben azonban elpártoltak tõle. (Teremtés könyve 14, 4)

 • A menekülõk egyike hírt hozott errõl Ábrámnak, a hébernek. Õ ekkor az amorita Mamrének, Eskol és Áner testvérének terebintjénél lakott, akik Ábrám szövetségesei voltak. (Teremtés könyve 14, 13)

 • Ábrahám és Sára azonban már korosak voltak, és Sárának már nem voltak asszonyi dolgai. (Teremtés könyve 18, 11)

 • Itt van a két lányom, még nem voltak együtt férfival, kihozom õket nektek és tegyetek velük, amit akartok. A férfiaknak azonban nem árthattok, mert õk az én tetõm árnyékában vonták meg magukat." (Teremtés könyve 19, 8)

“De todos os que vierem pedir meu auxílio, nunca perderei nenhum!” São Padre Pio de Pietrelcina