Encontrados 17 resultados para: változtatom

  • Ezt mondja az Úr: Moábnak három, sõt négy bûne miatt nem változtatom meg szándékomat. Mivel szénné égette Edom királyának csontjait, (Ámosz könyve 2, 1)

  • Ezt mondja az Úr: Júdának három, sõt négy bûne miatt nem változtatom meg szándékomat. Mivel elvetették az Úr törvényét, s nem tartották meg a parancsait; mivel tévútra vezették õket hazug isteneik, akiknek már atyáik is a nyomukba szegõdtek, (Ámosz könyve 2, 4)

  • Ezt mondja az Úr: Izraelnek három, sõt négy bûne miatt nem változtatom meg szándékomat. Eladják az igazat ezüstért, a szegényt meg egy pár saruért; (Ámosz könyve 2, 6)

  • Rajta, Sion leánya, csépeld! Szarvadat vassá változtatom, patádat rézzé változtatom, és összezúzol számos népet. Zsákmányukat az Úrnak szenteled, kincseiket a földkerekség Urának. (Mikeás könyve 4, 13)

  • Ha nem hallgatjátok meg, és nem szívlelitek meg, s nem dicsõítitek meg nevemet - mondja a Seregek Ura -, akkor átkot küldök rátok, és átokká változtatom áldásaitokat. Sõt már átokká is változtattam, mert senki sincs köztetek, aki ezeket szívére venné. (Malakiás könyve 2, 2)


“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina