Encontrados 165 resultados para: titeket

 • A mindenható Isten adja, hogy irgalmat találjatok az ember elõtt, és újra elengedjen titeket s veletek testvéreteket, valamint Benjamint is. Hanem én újra gyermektelen vagyok, mint egykor voltam." (Teremtés könyve 43, 14)

 • Népemmé fogadlak benneteket és Istenetek leszek. Akkor majd megtudjátok, hogy én, az Úr, az Isten szabadítottalak ki titeket az egyiptomiak szolgaságából. (Kivonulás könyve 6, 7)

 • A fáraó így válaszolt: "Elengedlek titeket, mutassátok be az áldozatot az Úrnak, Isteneteknek, de nem mehettek el messzire. Könyörögjetek értem is." (Kivonulás könyve 8, 24)

 • A vért használjátok annak a háznak a megjelölésére, amelyben laktok. Ha látom a vért, kihagylak benneteket. Titeket nem ér a megsemmisítõ csapás, amellyel Egyiptomot megverem. (Kivonulás könyve 12, 13)

 • "Parancsold meg Izrael fiainak: tartsátok meg szombatjaimat. Legyen az jel köztem és köztetek nemzedékrõl nemzedékre. Errõl ismerik meg, hogy én, az Úr szentellek meg titeket. (Kivonulás könyve 31, 13)

 • Ne tegyétek magatokat tisztátalanná ezekkel a csúszómászó állatokkal, ne szennyezzétek be magatokat velük, és azok ne szennyezzenek be titeket. (Leviták könyve 11, 43)

 • Ha ti is tisztátalanná teszitek, nemde titeket is kiokád, mint ahogy kiokádta az elõttetek ott lakó nemzeteket? (Leviták könyve 18, 28)

 • Szenteljétek magatokat nekem, az Úrnak: én szent vagyok, és kiválasztottalak titeket az összes népek közül, hogy az enyéim legyetek. (Leviták könyve 20, 26)

 • Én hoztalak ki titeket Egyiptom földjérõl, hogy Istenetek legyek: én vagyok az Úr." (Leviták könyve 22, 33)

 • Õ felajánlja az Úrnak a bemutatás szertartásával, hogy kedvessé tegyen titeket. A pap a szombat utáni napon mutassa be az áldozatot, (Leviták könyve 23, 11)

 • Ellenetek fordulok, és elhullotok ellenségeitek elõtt. Olyanok uralkodnak majd fölöttetek, akik gyûlölnek titeket, s akkor is menekülni fogtok, ha senki sem üldöz benneteket. (Leviták könyve 26, 17)

 • én is ellenetek fordulok haragommal és hétszeresen megbüntetlek titeket bûneitek miatt. (Leviták könyve 26, 28)


“Não se desencoraje se você precisa trabalhar muito para colher pouco. Se você pensasse em quanto uma só alma custou a Jesus, você nunca reclamaria!” São Padre Pio de Pietrelcina