Encontrados 79 resultados para: tüzet

 • Ábrahám tehát fogta az égõáldozathoz szükséges fát, s fia, Izsák vállára adta, õ pedig kezébe vette a tüzet és a kést. Így mentek egymás mellett. (Teremtés könyve 22, 6)

 • Ha a tûz elterjed, eléri a bozótot, s elpusztítja a kéverakást, az álló termést vagy a szántóföldet, akkor annak, aki a tüzet rakta, kártérítést kell fizetnie. (Kivonulás könyve 22, 5)

 • Szombaton nem gyújthattok tüzet lakástokban." (Kivonulás könyve 35, 3)

 • Áron fiai, a papok meg hozzanak tüzet az oltárra, s tegyenek fát a tûzre. (Leviták könyve 1, 7)

 • Áron fiai, Nadab és Abihu vették füstölõjüket. Tüzet tettek bele és rá tömjént, s az Úr elõtt szabálytalan tûzáldozatot mutattak be, amely nem volt elõírva számukra. (Leviták könyve 10, 1)

 • reggel az Úr színe elõtt tegyetek bele tüzet és szórjatok rá tömjént! S így lesz: akit az Úr kiválaszt, az szentnek számít! Elég belõletek, Lévi fiai!" (Számok könyve 16, 7)

 • Mindenki fogta a füstölõjét, tüzet tett bele, majd rászórta a tömjént, aztán sorban odaállt a megnyilatkozás sátorának a bejárata elé, Mózes és Áron is. (Számok könyve 16, 18)

 • "Mondd meg Eleazárnak, Áron pap fiának, szedje össze a füstölõket a tûzvész színhelyérõl, ezt a nem megengedett tüzet pedig vigye el; mert meg vannak szentelve, (Számok könyve 17, 2)

 • S Mózes így szólt Áronhoz: "Fogd a füstölõt, s tegyél belé tüzet az oltárról, aztán szórj rá tömjént. Sietve vidd oda a közösséghez és oldozd fel õket. Mert már fölgerjedt az Úr haragja és a vész kezdetét vette." (Számok könyve 17, 11)

 • tehát mindent, ami kibírja a tüzet, tûzbe kell tartanotok, hogy tiszta legyen, majd tisztítóvízzel is meg kell tisztítanotok. Minden egyebet azonban, ami nem állja a tüzet, öblítsétek le vízzel. (Számok könyve 31, 23)

 • Az égbõl hallatta szavát, hogy tanítson; a földön hatalmas tüzet mutatott, és a lángok közül hallottad a szavait. (Második Törvénykönyv 4, 36)

 • Pontosan ezt kívántad az Úrtól, a te Istenedtõl a Hóreben, egybegyûlésetek napján, amikor azt mondtad: "Nem hallgatom tovább az Úrnak, az én Istenemnek hangját, s nem nézem tovább ezt a hatalmas tüzet, nehogy meghaljak!" (Második Törvénykönyv 18, 16)


“Caminhe sempre e somente no bem e dê, cada dia, um passo à frente na linha vertical, de baixo para cima.” São Padre Pio de Pietrelcina