Encontrados 147 resultados para: szeme

 • Mikor Izsák megöregedett és szeme elhomályosult, úgyhogy nem látott, magához hívta idõsebb fiát, Ézsaut, és így szólt: "Fiam!" "Itt vagyok" - felelte. (Teremtés könyve 27, 1)
 • Lea szeme kifejezéstelen volt, Ráchel azonban alakra és arcra is szép. (Teremtés könyve 29, 17)

 • mi azt feleltük, hogy nem mehetünk, csak akkor, ha legfiatalabb testvérünk is velünk jön, mivel nem kerülhetünk annak a férfinak a szeme elé, ha a legkisebb öcsénk nincs velünk. (Teremtés könyve 44, 26)

 • Izrael szeme homályos volt az öregségtõl és nem látott jól. Amikor odavitte õket, megcsókolta és megölelte, (Teremtés könyve 48, 10)

 • Szeme sötét, mint a bor, foga fehér, mint a tej. (Teremtés könyve 49, 12)

 • Áron beszámolt mindenrõl, amit az Úr Mózesnek mondott. Õ meg a nép szeme láttára bemutatta a csodajeleket. (Kivonulás könyve 4, 30)

 • Mózes és Áron úgy tettek, ahogy az Úr parancsolta. Felemelte botját, s a fáraónak és szolgáinak szeme láttára rácsapott a folyó vizére, s a folyó egész vize vérré változott. (Kivonulás könyve 7, 20)
 • és harmadnapra legyenek készen. Holnapután az Úr az egész nép szeme láttára leszáll a Sínai-hegyre. (Kivonulás könyve 19, 11)

 • Az Úr felhõje napközben a hajlék fölött lebegett, éjjel azonban tûz volt benne egész Izrael szeme láttára egész vándorlásuk idején. (Kivonulás könyve 40, 38)

 • Javukra megemlékezem a szövetségrõl, amelyet az elsõ nemzedékkel kötöttem, amelyet a nemzetek szeme láttára kihoztam Egyiptom földjérõl, hogy én, az Úr legyek az Istenük." (Leviták könyve 26, 45)

 • Ezt Eleazár papnak kell átadnotok. Aztán vezessék ki a táboron kívülre, és vágják le a szeme láttára. (Számok könyve 19, 3)

 • Utána égessék el a tehenet a szeme láttára; a bõrét, a húsát és a vérét a belsõ részeivel együtt égessék el. (Számok könyve 19, 5)
“Que Nossa Senhora nos obtenha o amor à cruz, aos sofrimentos e às dores.” São Padre Pio de Pietrelcina