Encontrados 67 resultados para: szóló

 • Lemegyek hát és megnézem, hogy mindenki úgy viselkedett-e vagy sem, ahogy az ellenük szóló panasz szava felhatolt hozzám, tudni akarom." (Teremtés könyve 18, 21)

 • A szõlõtõhöz köti csikóját és a szõlõvesszõhöz a nõstény szamár fiát. Borban mossa köntösét, s a szõlõ vérében ruháját. (Teremtés könyve 49, 11)

 • Ha valaki lelegeltet egy szántóföldet vagy szõlõt, vagy marháját a másiknak a mezejére engedi, hogy az lelegelje, az fizesse meg becslés szerint a mezõ lelegelt részét. Ha az egész földet lelegeltette, akkor a föld vagy a szõlõ legmagasabb hozamát térítse meg a károsítottnak. (Kivonulás könyve 22, 4)

 • tartózkodjék a bortól és a részegítõ italtól, ne igyék borból és részegítõ italból készült ecetet, s nem szabad semmiféle szõlõ levét sem innia, sem pedig friss vagy aszalt szõlõt ennie. (Számok könyve 6, 3)

 • Hanem aki a hamvakat összegyûjti, szintén mossa ki a ruháját, és tisztátalan marad estig. Izrael fiai és a körükben tartózkodó idegen számára egyszer s mindenkorra szóló rendelkezés: (Számok könyve 19, 10)

 • Miért vezettetek ki Egyiptomból, s hoztatok ide erre a szörnyû vidékre? Olyan vidékre, ahol nincs se vetés, se fügefa, se szõlõ, se gránátalma, még ivóvíz sem?" (Számok könyve 20, 5)

 • Ezért mondja az Úr háborúiról szóló könyv: "...Váheb Szufában és Arnon patakja (Számok könyve 21, 14)

 • Szõlõdbe ne ültess kétfélét, különben az egész a szentélyt illeti, az elvetett mag is, a szõlõ termése is. (Második Törvénykönyv 22, 9)

 • Aztán a tehén teljes teje és a juhtej, Meg a bárányok és kosok kövérsége. Básán barmai és bakjai, Hozzá a búza java És a szõlõ vére, a mámorító ital. (Második Törvénykönyv 32, 14)

 • Mózes parancsa szerint áldoztak rajta a különféle napokra szóló elõírásnak megfelelõen: a szombatokon, az újholdakon és az ünnepeken, három alkalommal egy esztendõben: vagyis a kovásztalanok, a hetek és a sátrak ünnepén. (Krónikák II. könyve 8, 13)

 • Nemde jól tudjátok, hogy az Úr, Izrael Istene mindörökre Dávidnak adta a királyi méltóságot Izrael fölött, neki és fiainak örök idõre szóló sószövetség alapján. (Krónikák II. könyve 13, 5)

 • Gyakran elzarándokoltam - egymagam - az ünnepekre Jeruzsálembe, amint egész Izraelnek elõírja egy örök idõkre szóló törvény, az elsõ terméssel és az állatok elsõszülötteivel, a jószág tizedével és a birka elsõ gyapjával. (Tóbiás könyve 1, 6)


“Diga ao Senhor: Faça em mim segundo a Tua vontade, mas antes de mandar-me o sofrimento, dê-me forças para que eu possa sofrer com amor.”. São Padre Pio de Pietrelcina