Encontrados 612 resultados para: neked

 • Bileám azt felelte az Úr angyalának: "Vétkeztem. Nem tudtam, hogy te voltál, aki az úton szemben álltál velem. Most már visszafordulok, ha nem tetszik neked a dolog." (Számok könyve 22, 34)

 • De az Úr angyala ezt mondta: "Menj el az emberekkel! De csak azt szabad mondanod, amit sugallok neked." Bileám erre folytatta útját Moáb vezéreivel. (Számok könyve 22, 35)

 • Bileám azonban így válaszolt Balaknak: "Nem megmondtam neked elõre: mindent meg kell tennem, amit az Úr mond?" (Számok könyve 23, 26)

 • S ha megnézted, neked is meg kell térned atyáidhoz, ahogy testvéred, Áron megtért. (Számok könyve 27, 13)

 • Így beszéltek: "Neked, urunk, az Úr megparancsolta, hogy - sorsot vetve - oszd fel a földet Izrael fiai között örökségképpen. Azt is megparancsolta neked az Úr, urunk, hogy törzsünk tagjának, Celofchadnak az örökségét add lányainak. (Számok könyve 36, 2)

 • Íme, az Úr, a te Istened adja neked ezt a földet, rajta, vedd birtokba, ahogy az Úr, atyáid Istene megígérte. Ne félj és ne csüggedj!" (Második Törvénykönyv 1, 21)

 • Akkor így szólt hozzám az Úr: "Moábot ne támadd meg és ne bocsátkozz velük harcba, mert nem adok neked földjébõl egy talpalatnyit sem, mivel Árt Lót fiainak adtam birtokul. (Második Törvénykönyv 2, 9)

 • s Ammon fiainak a közelébe jutsz. Ne támadd meg õket és ne bocsátkozz velük harcba. Mert Ammon fiainak följébõl semmit sem adok neked birtokul, mivel Lót fiainak adtam azt. (Második Törvénykönyv 2, 19)

 • Így szólt hozzám az Úr: "Nézd, mostantól kiszolgáltatom neked Szichont és országát. Fogj hozzá országa meghódításához!" (Második Törvénykönyv 2, 31)

 • Az Úr megneheztelt miattatok rám, és megesküdött, hogy nem kelek át a Jordánon és nem jutok el arra a szép földre, amelyet az Úr, a te Istened birtokul ad neked. (Második Törvénykönyv 4, 21)

 • és elûzött nálad nagyobb és erõsebb népeket, csak hogy oda vezéreljen, csak hogy örökségül adja neked az országot, amint (ez) ma (bekövetkezett). (Második Törvénykönyv 4, 38)

 • Tartsd meg a parancsait és törvényeit, amelyeket ma parancsul adok neked, hogy jól menjen a sorod, s majd utánad gyermekeidnek is, és sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened örökre neked ad! (Második Törvénykönyv 4, 40)


“Subamos sem nos cansarmos, sob a celeste vista do Salvador. Distanciemo-nos das afeições terrenas. Despojemo-nos do homem velho e vistamo-nos do homem novo. Aspiremos à felicidade que nos está reservada.” São Padre Pio de Pietrelcina