Encontrados 390 resultados para: maga

 • Az ember tehát minden állatnak, az ég minden madarának és a mezõ minden vadjának nevet adott. De a maga számára az ember nem talált segítõtársat, aki hasonló lett volna hozzá. (Teremtés könyve 2, 20)

 • Lót kiment hozzájuk a bejárat elé, de az ajtót bezárta maga mögött, (Teremtés könyve 19, 6)

 • Maga mondta nekem: a húgom, s õ is így nyilatkozott: a bátyám. Szívem egyszerûségében és tiszta kézzel cselekedtem." (Teremtés könyve 20, 5)

 • Õ maga tovább ment, és egy nyíllövésnyire leült vele szemben. Ezt mondta: "Nem tudom nézni a gyermek haldoklását." Így ült vele szemben, az pedig elkezdett hangosan sírni. (Teremtés könyve 21, 16)

 • Azután három nap járásnyi térközt jelölt ki maga és Jákob között, Jákob pedig Lábán többi juhát, kecskéjét legeltette. (Teremtés könyve 30, 36)

 • Maga mellé vette rokonait, hétnapi úton üldözte, és a Gileád-hegynél utolérte. (Teremtés könyve 31, 23)

 • akkor így felelj: Szolgádé, Jákobé. Ez az ajándék, amit uramnak, Ézsaunak küldött, õ maga utánunk jön." (Teremtés könyve 32, 19)

 • Az ajándék tehát megelõzte, maga meg a táborban töltötte az éjszakát. (Teremtés könyve 32, 22)

 • Õ maga elõre ment, és hétszer meghajolt a földig, amíg közel ért testvéréhez. (Teremtés könyve 33, 3)

 • Az Úr így válaszolt Mózesnek: "Majd meglátod, mit teszek a fáraóval. Erõs kéz kényszerítésére el fogja õket engedni. Sõt, erõs kéz kényszerítésére maga fogja õket kiutasítani földjérõl." (Kivonulás könyve 6, 1)

 • Az Úr így szólt Mózeshez: "Még egy csapást hozok a fáraóra és az egyiptomiakra, akkor majd elbocsát benneteket, sõt, maga fog elûzni. (Kivonulás könyve 11, 1)

 • Ha nem tetszik gazdájának, aki a maga számára kiszemelte, akkor engedje, hogy kiváltsák. Ahhoz nincs joga, hogy idegen embernek eladja és így megcsalja. (Kivonulás könyve 21, 8)

“Feliz a alma que atinge o nível de perfeição que Deus deseja!” São Padre Pio de Pietrelcina