Encontrados 153 resultados para: lehet

 • Lehet, hogy öt még hiányzik az ötven igazhoz. Az öt miatt elpusztítod az egész várost?" Így válaszolt: "Nem pusztítom el, ha csak negyvenöt igazat találok benne." (Teremtés könyve 18, 28)
 • Erre õ folytatta beszédét: "De lehet, hogy csak negyven van." Ezt felelte: "Negyven miatt sem fogom megtenni." (Teremtés könyve 18, 29)

 • Õ újra szólt: "Ne haragudj, Uram, ha beszélek, de lehet, hogy csak harmincan lesznek." Ezt válaszolta: "Ha harmincat találok, hát nem teszem meg." (Teremtés könyve 18, 30)

 • Aztán újra szólt: "Nos, ha már egyszer bátorkodtam Urammal beszélni: lehet, hogy csak húszat találsz." Így felelt: "Húsz miatt sem pusztítom el." (Teremtés könyve 18, 31)

 • Õ folytatta: "Ne haragudj rám, Uram, ha még egyszer szólok: lehet, hogy csak tízen vannak." (Teremtés könyve 18, 32)

 • Te azt mondtad: Jó sorsot biztosítok neked, s utódaidat olyanná teszem, mint a tenger fövényét, amit sokasága miatt nem lehet megszámlálni." (Teremtés könyve 32, 13)

 • Azután az Úr így szólt Mózeshez: "Nyújtsd ki kezedet az ég felé, és olyan sötétség borítja el az egész országot, hogy meg lehet tapogatni." (Kivonulás könyve 10, 21)
 • Az elhullott vagy széttépett állat zsírját mindenre föl lehet használni, de ti ne egyétek meg. (Leviták könyve 7, 24)

 • "Ha egy embernek a bõrén duzzadás, kiütés, vagy fénylõ folt keletkezik, bõrleprára lehet gyanakodni. Vezessék Áronhoz, a fõpaphoz, vagy valamelyik fiához, a paphoz. (Leviták könyve 13, 2)

 • De ha a visszaváltásra az év leteltéig nem kerül sor, akkor a város falain belül levõ ház a vevõ és utódai tulajdona lesz, minden jog kizárásával. Még a jubileumkor sem lehet visszaváltani. (Leviták könyve 25, 30)

 • Ha azokról az állatokról van szó, amelyeket föl lehet áldozni az Úrnak, minden állat szent dologgá válik, ha az Úrnak adják. (Leviták könyve 27, 9)

 • Nem lehet sem kicserélni, sem mással helyettesíteni, vagyis jót adni a rosszért vagy rosszat adni a jóért. Ha valamely állat helyett másikat adnak, mindkettõ szent dologgá válik. (Leviták könyve 27, 10)
“Não se fixe voluntariamente naquilo que o inimigo da alma lhe apresenta.” São Padre Pio de Pietrelcina