Encontrados 17 resultados para: közéjük

 • Az alsó szegélyére körös-körül tégy gránátalmához hasonló díszeket, vörös és kék bíborból, karmazsinból, sodrott szálú lenbõl, és közéjük körös-körül aranycsengettyûket olyan formán, (Kivonulás könyve 28, 33)

 • De Lévi fiait nem számították közéjük családjaik szerint. (Számok könyve 1, 47)

 • Áronnak és fiainak azonban hagyd meg, hogy töltsék be papi tisztüket; minden illetéktelen azonban, aki közéjük merészkedik, halállal bûnhõdjék." (Számok könyve 3, 10)


 • Dicsõítsétek, Izrael fiai, a pogány népek elõtt! Mert ha szétszórt is benneteket közéjük, (Tóbiás könyve 13, 3)

 • Odahívott egy gyereket, közéjük állította, (Máté evangéliuma 18, 2)

 • Röviddel ezután az ott állók körülfogták Pétert és bizonygatták: "De bizony, közéjük tartozol te is, hiszen beszéded is elárul." (Máté evangéliuma 26, 73)

 • Aztán odahívott egy gyereket, közéjük állította, majd ölébe vette, s folytatta: (Márk evangéliuma 9, 36)

 • Õ megint tagadta. Nemsokkal ezután, akik mellette álltak, szintén állították: "Valóban közéjük tartozol, hiszen galileai vagy." (Márk evangéliuma 14, 70)

 • Az udvar közepén tüzet raktak és körbe ülték. Péter is közéjük ült. (Lukács evangéliuma 22, 55)

 • Nem sokkal ezután egy másik vette észre: "Te is közéjük tartozol" - szólt neki. Péter tiltakozott: "Ember, nem tartozom." (Lukács evangéliuma 22, 58)

 • A szolgák és a poroszlók tüzet raktak és melegedtek, mert hideg volt. Péter is odaállt közéjük melegedni. (János evangéliuma 18, 18)

 • Mindnyájan egy emberként voltak a Salamon-csarnokban. Mások közül senki sem mert közéjük elegyedni, de a nép magasztalta õket. (Apostolok Cselekedetei 5, 13)

“Quando Jesus vem a nós na santa comunhão, encontra alegria em Sua criatura. Por nossa parte, procuremos Nele a nossa alegria.” São Padre Pio de Pietrelcina