Encontrados 19 resultados para: jövõ

 • De szövetségemet Izsákkal kötöm meg, akit Sára a jövõ évben ez idõ tájt szül." (Teremtés könyve 17, 21)

 • Az folytatta: "A jövõ évben ez idõ tájt visszajövök, akkorra Sárának már fia lesz." Sára a sátor bejárata mögött hallgatózott. (Teremtés könyve 18, 10)

 • Van, ami az Úrnak lehetetlen? A jövõ évben ez idõ tájt újra eljövök hozzád és Sárának már fia lesz." (Teremtés könyve 18, 14)


 • Mózes utasította Áront: "Végy egy edényt, tégy bele egy omer mannát, s állítsd az Úr elé, hogy megmaradjon a jövõ nemzedékek számára." (Kivonulás könyve 16, 33)

 • Mihelyt a papoknak a talpa, akik az Úrnak, az egész föld Urának ládáját viszik, a Jordán vizét éri, a Jordán vize kettéválik, a lefelé menõ elfolyik, a felülrõl jövõ egy tömeggé merevedik." (Józsue könyve 3, 13)

 • a felülrõl jövõ víz megállt, s egyetlen tömeggé állt össze, nagy távolságon, egész Cártán határáig; közben az arabok tengere vagy a Sós-tenger felé folyó víz teljesen elapadt. A nép átkelt, Jerikóval szemben. (Józsue könyve 3, 16)

 • Ez lesz neked a jel: Ebben az évben azt eszik, amit vetettek, a jövõ esztendõben, ami parlagon hever. A harmadik évben vessetek és arassatok, ültessetek szõlõt és élvezzétek termését! (Királyok II. könyve 19, 29)

 • Mert hiszen kevés a jövõ évek száma, s elmegyek az úton, hol nincs visszatérés. (Jób könyve 16, 22)

 • igazságosságát hirdetik a jövõ népének: õ vitte ezt végbe. (Zsoltárok könyve 22, 32)

 • Éppúgy, ahogy a keletrõl jövõ vihar szétzúzza Tarsis hajóit. (Zsoltárok könyve 48, 8)

 • Csodáljátok meg sáncait, falait, járjátok be erõdítményeit, hogy elmondhassátok a jövõ nemzedéknek: (Zsoltárok könyve 48, 14)

 • Nem titkoljuk el fiaink elõl, hanem hirdetjük a jövõ nemzedéknek. Az Úr dicsõ tetteit, erejét, és a csodákat, amelyeket mûvelt. (Zsoltárok könyve 78, 4)

“Tenhamos sempre horror ao pecado mortal e nunca deixemos de caminhar na estrada da santa eternidade.” São Padre Pio de Pietrelcina