Encontrados 72 resultados para: idejében

 • Ebernek két fia született. Az egyik neve Peleg, mivel az õ idejében osztották fel a földet. A testvére neve Joktán. (Teremtés könyve 10, 25)
 • Amráfelnek, Sineár királyának, Arjochnak, Ellaszár királyának, Kedor-Laomernak, Elám királyának és Tidálnak, Gojim királyának idejében (Teremtés könyve 14, 1)

 • Az országban éhínség tört ki. Ez más ínség volt, mint az, amely Ábrahám idejében dühöngött. Ekkor Izsák elment a filiszteus királyhoz, Abimelekhez Gerárba. (Teremtés könyve 26, 1)

 • Nem szól Jákob ellen semmi elõjel, Izrael ellen semmi jövendölés! Mindig idejében hirdeti majd Jákob és Izrael, mit akar tenni az Isten. (Számok könyve 23, 23)

 • Sámson húsz évig volt bírája Izraelnek a filiszteusok idejében. (Bírák könyve 15, 20)

 • A bírák idejében éhínség tört ki az országban. Ezért egy ember a júdeai Betlehembõl elindult a feleségével és két fiával, hogy Moáb földjére menjen lakni. (Rut könyve 1, 1)

 • Dávid egy Júdába, Betlehembe való, Izáj nevû efratitának volt a fia, akinek nyolc fia volt. Saul idejében ez az ember már öreg volt, sok év nyomta a vállát. (Sámuel I. könyve 17, 12)
 • Dávid idejében három egymás utáni esztendõn át éhínség uralkodott. Dávid megkérdezte az Urat, s az Úr ezt mondta: "Vérnek bûne nehezedik Saulra és házára, mert megölte a gibeonitákat." (Sámuel II. könyve 21, 1)

 • Az õ idejében a bételi Hiel fölépítette újra Jerikót. Elsõszülötte, Abirám árán vetette meg alapjait, s legkisebb fia, Segub árán csinált rá kapukat, az Úr szava szerint, amelyet Nun fia, Józsue által hallatott. (Királyok I. könyve 16, 34)

 • "Látod, hogy megalázkodott elõttem Acháb? Mivel megalázkodott elõttem, nem hagyom, hogy életében rátörjön a baj házára, majd csak fia idejében sújtom házát romlással." (Királyok I. könyve 21, 29)

 • Az õ idejében Edom elszakadt Júdától, és királyt ültetett maga fölé. (Királyok II. könyve 8, 20)

 • Azt tette, ami gonosznak számít az Úr szemében; nem hagyott fel Nebat fiának, Jerobeámnak bûneivel, amelyekbe az belevitte Izraelt. Az õ idejében (Királyok II. könyve 15, 18)
“Mesmo quando perdemos a consciência deste mundo, quando parecemos já mortos, Deus nos dá ainda uma chance de entender o que é realmente o pecado, antes de nos julgar. E se entendemos corretamente, como podemos não nos arrepender?” São Padre Pio de Pietrelcina