Encontrados 9 resultados para: hurcolt

  • ennek a fia Beera, akit Asszíria királya, Tiglatpilezer fogságba hurcolt. Ez fõember volt, Ruben fiai között. (Krónikák I. könyve 5, 6)

  • Ezenkívül vissza kell adni az Isten házának arany- és ezüstedényeit is, amelyeket Nebukadnezár elhozott a jeruzsálemi templomból és Babilonba hurcolt. Vissza kell vinni a jeruzsálemi templomba, a helyükre, és el kell helyezni õket az Isten házában. (Ezdrás könyve 6, 5)

  • Edna megkérdezte tõlük, hová valók. Így válaszoltak: "A Ninivébe hurcolt Naftali fiai közül valók vagyunk." (Tóbiás könyve 7, 3)

  • és hazaengedte a foglyokat is, akiket korábban magával hurcolt Izrael földjérõl. Aztán megfordult, és visszatért hazájába. Soha többé nem lépett erre a területre. (Makkabeusok I. könyve 9, 72)

  • Két esztendõn belül visszahozom erre a helyre az Úr házának összes edényét, amelyet Nebukadnezár, Babilon királya vitt el innen, és Babilonba hurcolt. (Jeremiás könyve 28, 3)

  • Ez annak a levélnek a szövege, amelyet Jeremiás próféta Jeruzsálembõl küldött a fogságba hurcolt véneknek, papoknak, prófétáknak és az egész népnek; azoknak, akiket Nebukadnezár hurcolt el Jeruzsálembõl Babilonba. (Jeremiás könyve 29, 1)

  • Akkor Jochanan, Kárea fia, és a vele tartó tisztek összegyûjtötték a népnek azt a maradékát, amelyet Jismael, Netanja fia hurcolt el Micpából, azután, hogy megölték Achikám fiát, Gedalját, tehát azokat a férfiakat, asszonyokat és gyermekeket meg udvari szolgákat, akiket (Jochanan) visszahozott Gibeonból. (Jeremiás könyve 41, 16)

  • Nebukadnezár 23. évében Nebuzaradán, a testõrség parancsnoka hétszáznegyvenöt júdait hurcolt el. Összesen tehát négyezer-hatszáz személyt. (Jeremiás könyve 52, 30)

  • Ez annak a levélnek a másolata, amelyet Jeremiás küldött azoknak, akiket Babilon királya fogságba akart hurcolni Babilonba. Így közölte velük, amit Isten tudtára adott. Nebukadnezár, Babilon királya, az Isten elõtt elkövetett bûnök miatt hurcolt benneteket fogságba Babilonba. (Báruk könyve 6, 1)

“O santo silêncio nos permite ouvir mais claramente a voz de Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina