Encontrados 50 resultados para: hallja

 • Sára így szólt: "Isten örömet szerzett nekem, s aki hallja, velem együtt örül." (Teremtés könyve 21, 6)

 • Mózes azután így folytatta: "Ma este az Úr húst ad nektek enni és holnap reggel kenyeret, hogy jóllakjatok. Az Úr ugyanis hallja, hogy ellene zúgolódtok. Mi vagyunk mi? Zúgolódástok nem ellenünk irányul, hanem az Úr ellen." (Kivonulás könyve 16, 8)

 • Ezután az Úr így szólt Mózeshez: "Sûrû felhõben jövök hozzád, hogy a nép hallja, amikor veled beszélek, s így mindenkor higgyen neked." Mózes elmondta az Úrnak a nép feleletét. (Kivonulás könyve 19, 9)

 • azt a napot, amikor a Hóreben az Úr, a te Istened elõtt álltál az Úr hozzám intézett parancsára: "Gyûjtsd elém a népet! Hallja szavamat, s tanuljon meg félni tõlem mindaddig, amíg a földön él, és gyermekeit is tanítsa meg rá!" (Második Törvénykönyv 4, 10)

 • Akkor az Úr azt mondta Sámuelnek: "Nézd, olyat teszek Izraelben, hogy aki csak hallja, annak mindkét füle csengeni fog tõle. (Sámuel I. könyve 3, 11)

 • A föld minden királya látni kívánta Salamon arcát, hogy hallja bölcsességét, amelyet Isten a szívébe adott. (Krónikák II. könyve 9, 23)

 • Nevet a városi tülekedés láttán, nem hallja a hajcsár hangos kiáltását. (Jób könyve 39, 7)

 • Népek, figyeljetek mind, a földnek minden lakója hallja meg: (Zsoltárok könyve 49, 2)

 • Nem hallja meg a varázsló hangját, a kígyóbûvölõ hangját, aki jól ért a bûvöléshez. (Zsoltárok könyve 58, 6)

 • Szemem letekint ellenségeimre, fülem hallja a gonoszokat. (Zsoltárok könyve 92, 12)

 • Sion hallja és vigad, Júda leányai ujjonganak, ünneplik, Uram, ítéleteidet. (Zsoltárok könyve 97, 8)

 • Így kiterjesztették hatalmukat közel s távolban mind a királyságokra. Aki csak hallja nevüket, retteg tõlük. (Makkabeusok I. könyve 8, 12)

“Deus é servido apenas quando é servido de acordo com a Sua vontade.” São Padre Pio de Pietrelcina