Encontrados 46 resultados para: hagyta

 • az megfogta a ruháját és így szólt: "Hálj velem!" De õ ruháját a kezében hagyta, elmenekült és kifutott. (Teremtés könyve 39, 12)
 • Az látva, hogy ruháját a kezében hagyta és elfutott, (Teremtés könyve 39, 13)

 • De mikor hangosan kiabáltam, itt hagyta ruháját mellettem, menekült, és kiszaladt." (Teremtés könyve 39, 18)

 • Az Úr szemtõl szemben beszélt Mózessel, ahogy az ember a barátjával beszél. Azután visszatért a táborba, szolgája azonban, az ifjú Józsue, Nun fia, nem hagyta el a sátort. (Kivonulás könyve 33, 11)

 • Megalázott és hagyta, hogy éhezz, aztán mannával táplált, amelyet nem ismertél és atyáid sem ismertek, hogy megtudd: nemcsak kenyérrel él az ember, sokkal inkább azzal él az ember, ami az Úr szájából jön. (Második Törvénykönyv 8, 3)

 • Józsue és egész Izrael hagyta, hogy legyõzzék, s megfutamodott a puszta irányában. (Józsue könyve 8, 15)

 • Az Úr ezért hagyta meg ezeket a népeket, nem siettette pusztulásukat és nem adta õket Józsue kezébe. (Bírák könyve 2, 23)
 • Ezeket a népeket hagyta meg az Úr, hogy általuk próbára tegye Izraelt, azokat, akik már nem ismerték a kánaáni háborúkat, (Bírák könyve 3, 1)

 • Sámuel felnõtt és vele volt az Úr, és nem hagyta, hogy egyetlen szava is meghiúsuljon. (Sámuel I. könyve 3, 19)

 • Hét napig várt, addig az idõpontig, amelyet Sámuel meghatározott. De Sámuel nem érkezett meg Gilgalba, s népe magára hagyta Sault, szétszéledt. (Sámuel I. könyve 13, 8)

 • Ezért eszelõsnek színlelte magát elõttük, és úgy viselkedett a kezük közt, mint egy õrjöngõ. Dobolt a kapuszárnyakon, s hagyta, hogy a nyála szakállába folyjon. (Sámuel I. könyve 21, 14)

 • Amikor Dávid megtudta, hogy Nabal meghalt, így szólt: "Áldom az Urat, aki bosszút állt Nabalon, amiért lekicsinyelt. Szolgáját megóvta az igazságtalanságtól, de Nabal gonoszságát hagyta, hadd szálljon vissza a fejére." Ezután Dávid elküldött és megkérte Abigailt, hogy legyen a felesége. (Sámuel I. könyve 25, 39)
“Leve Deus aos doente; valera’ mais do que qualquer tratamento!” São Padre Pio de Pietrelcina