Encontrados 5961 resultados para: fel

 • A vadállat, amelyet láttál, volt, de már nincs. Felbukkan a mélységbõl, de vesztébe rohan. A föld lakói, akiknek a neve nincs beírva a világ kezdetétõl fogva az élet könyvébe, csodálkozni fognak a vadállat láttára, amely volt, többé nincs, de ismét megjelenik. (Jelenések könyve 17, 8)

 • De gyötrelmeitõl való félelmükben távol állnak, és így kiáltoznak: "Jaj, jaj, te nagy város, Babilon, te hatalmas város! Egy óra alatt beteljesedett rajtad az ítélet." (Jelenések könyve 18, 10)

 • az arany- és ezüstárut, a drágakövet és gyöngyöket, a patyolatot, bíbort, selymet és karmazsint, a sokféle tujafát és elefántcsont csecsebecsét, az értékes fából, bronzból, vasból és márványból készült mindenféle edényt, (Jelenések könyve 18, 12)

 • A kereskedõk, akik meggazdagodtak belõle, gyötrelmeitõl való félelmükben távol tõle megállnak, siránkoznak és jajgatnak: (Jelenések könyve 18, 15)

 • "Örüljetek neki, te ég, ti szentek, apostolok és próféták! Isten kimondta felette az ítéletet miattatok!" (Jelenések könyve 18, 20)

 • Többé nem zeng benned hárfa, ének, fuvola és harsona, nem él benned semmiféle mesterember, még malomzúgás sem hallatszik. (Jelenések könyve 18, 22)

 • Másodszor is felhangzott: "Alleluja! És a parázna asszony füstje felszáll, örökkön-örökké!" (Jelenések könyve 19, 3)

 • És a trónról hang tört elõ, s így szólt: "Dicsõítsétek Istenünket, akik szolgáltok neki és félitek, kicsik és nagyok!" (Jelenések könyve 19, 5)

 • Örüljünk, ujjongjunk és dicsõítsük, mert eljött a Bárány menyegzõjének napja. Menyasszonya felkészült. (Jelenések könyve 19, 7)

 • Öltözetén a csípõ körül ez a név volt felírva: Királyok Királya és Urak Ura. (Jelenések könyve 19, 16)

 • De ezek elfogták a vadállatot és vele együtt a hamis prófétát, aki csodákat tett, és félrevezette velük azokat, akik a vadállat bélyegét viselték, és a képmását imádták. Elevenen bevetették mind a kettõt a kénköves, tüzes tóba. (Jelenések könyve 19, 20)

 • Letaszította a mélységbe, bezárta, és lepecsételte, hogy ne vezesse félre többé a népeket, míg le nem jár az ezer esztendõ. Akkor rövid idõre szabadon engedik. (Jelenések könyve 20, 3)


“Mesmo a menor transgressão às leis de Deus será levada em conta.” São Padre Pio de Pietrelcina