Encontrados 38 resultados para: enyém

 • Lábán feleletül így szólt: "A lányok az én lányaim, a gyermekek az én gyermekeim, a juh, a kecske az én jószágom, és minden, amit itt látsz, az enyém. De mit tehetek ma lányaimért vagy gyermekeimért, akiket õk szültek? (Teremtés könyve 31, 43)

 • Két fiad, aki Egyiptomban született neked, mielõtt eljöttem hozzád Egyiptomba, az enyém, Efraim és Manassze legyenek az enyémek, mint Ruben és Simeon. (Teremtés könyve 48, 5)

 • "Szentelj nekem minden elsõszülöttet. Ami Izraelben anyja méhét megnyitja - akár ember, akár állat -, az mind az enyém." (Kivonulás könyve 13, 2)

 • Ha tehát hallgattok szavamra és megtartjátok szövetségemet, akkor az összes népek között különleges tulajdonommá teszlek benneteket, hiszen az egész föld az enyém. (Kivonulás könyve 19, 5)

 • Minden elsõszülött az enyém: minden hímnemû elsõszülött, a szarvasmarháké és a juhoké is. (Kivonulás könyve 34, 19)

 • A föld eladása nem jelenti minden jog elvesztését, mivel a föld az enyém, ti meg csak jövevények és vendégek vagytok számomra. (Leviták könyve 25, 23)

 • Mert az enyém minden elsõszülött. Azon a napon, amelyen Egyiptom földjén minden elsõszülöttre lesújtottam, magamnak szenteltem minden elsõszülöttet Izraelben, embert s állatot egyaránt. Az enyémek. Az Úr vagyok!" (Számok könyve 3, 13)

 • Mert Izrael fiai körében az enyém minden elsõszülött, ember és állat egyaránt. Azon a napon, amelyen lesújtottam Egyiptom elsõszülötteire, a magamévá avattam õket. (Számok könyve 8, 17)

 • Enyém a bosszúállás és a jutalmazás, Arra az idõre, mikor meginog lábuk. Mert közel van pusztulásuk napja, Sorsuk hamarosan utoléri õket. (Második Törvénykönyv 32, 35)

 • Ezért így szólt szolgájához: "Ismeritek Joáb szántóját az enyém mellett. Árpa van rajta. Menjetek és gyújtsátok fel!" Absalom szolgái felgyújtották a földet. (Sámuel II. könyve 14, 30)

 • Izrael fiai így válaszoltak a júdeaiaknak: "Tíz rész az enyém a királyból. Azonkívül én vagyok az elsõszülött. Miért nézel hát le? Nem én mondtam elõször, hogy hozzuk vissza a királyt?" De a júdeaiak válasza még keményebb volt, mint Izrael fiaié. (Sámuel II. könyve 19, 44)

 • A másik asszony azonban ellene vetette: "Nem igaz, a te fiad halott, s az enyém az élõ." Így vitatkoztak a király elõtt. (Királyok I. könyve 3, 22)

“Para consolar uma alma na sua dor, mostre-lhe todo o bem que ela ainda pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina