Encontrados 336 resultados para: benne

 • Lehet, hogy öt még hiányzik az ötven igazhoz. Az öt miatt elpusztítod az egész várost?" Így válaszolt: "Nem pusztítom el, ha csak negyvenöt igazat találok benne." (Teremtés könyve 18, 28)
 • õt magát pedig megfogták és a ciszternába dobták. A ciszterna üres volt, víz nem volt benne. (Teremtés könyve 37, 24)

 • Amikor Ruben késõbb ismét odament a ciszternához, József már nem volt benne. Megszaggatta ruháját, (Teremtés könyve 37, 29)

 • Amikor kibontotta, látta, hogy egy nyöszörgõ gyermek van benne. Részvét ébredt benne iránta és így szólt: "Egy héber gyerek." (Kivonulás könyve 2, 6)

 • Ugyanabban a házban kell elfogyasztani, húsából nem vihetsz ki semmit a házon kívülre. Csontot nem törhettek össze benne. (Kivonulás könyve 12, 46)

 • El is tették másnapra, ahogy Mózes parancsolta: ez nem bûzlött, és férgek sem voltak benne. (Kivonulás könyve 16, 24)

 • Tiszteld õt, hallgass szavára és ne lázadozz ellene. Engedetlenségedet nem bocsátaná meg, mivel az én nevem van benne. (Kivonulás könyve 23, 21)
 • Azután visszajöttek mindazok, akiket a szívük erre indított, s áldozatos lélekkel hozták adományaikat az Úrnak a találkozás sátorának elkészítéséhez, a benne végbemenõ szolgálathoz és a szent ruhákhoz. (Kivonulás könyve 35, 21)

 • Azután vedd a kenetet és szenteld fel a hajlékot mindennel, ami benne van. Szenteld fel minden felszerelésével együtt, hogy szent legyen. (Kivonulás könyve 40, 9)

 • Az Úr felhõje napközben a hajlék fölött lebegett, éjjel azonban tûz volt benne egész Izrael szeme láttára egész vándorlásuk idején. (Kivonulás könyve 40, 38)

 • Ezután Mózes vette az olajat, és megkenéssel fölszentelte a hajlékot s mindazt, ami benne volt. (Leviták könyve 8, 10)

 • de a forrás, a ciszterna és a nagy tó tiszta marad. Aki azonban megérint egy benne levõ hullát, az tisztátalanná válik. (Leviták könyve 11, 36)
“Se precisamos ter paciência para suportar os defeitos dos outros, quanto mais ainda precisamos para tolerar nossos próprios defeitos!” São Padre Pio de Pietrelcina