Encontrados 281 resultados para: Valaki

 • Abimelek folytatta: "Miért tetted ezt? Népünkbõl valaki könnyen közeledhetett volna az asszonyhoz, s te nagy bûnt hoztál volna ránk." (Teremtés könyve 26, 10)

 • Jákob egyedül maradt odaát. Akkor valaki hajnalig küzdött vele. (Teremtés könyve 32, 25)

 • Ha valaki a lányát eladja rabszolgának, az ne kapja úgy vissza a szabadságát, mint a (férfi) rabszolgák. (Kivonulás könyve 21, 7)

 • Ha valaki rabszolgájának vagy rabszolganõjének kiüti az egyik szemét, kárpótlásul a szeméért adja vissza szabadságát. (Kivonulás könyve 21, 26)

 • Ha valaki nyitva hagyja a ciszternát, vagy ciszternát ás és nem födi be, s egy szarvasmarha vagy szamár beleesik, (Kivonulás könyve 21, 33)

 • Ha valaki szarvasmarhát vagy juhot lop, s levágja vagy eladja, akkor egy szarvasmarháért kárpótlásul öt marhát adjon, egy juhért pedig négy juhot. (Kivonulás könyve 21, 37)

 • Ha valaki lelegeltet egy szántóföldet vagy szõlõt, vagy marháját a másiknak a mezejére engedi, hogy az lelegelje, az fizesse meg becslés szerint a mezõ lelegelt részét. Ha az egész földet lelegeltette, akkor a föld vagy a szõlõ legmagasabb hozamát térítse meg a károsítottnak. (Kivonulás könyve 22, 4)

 • Ha valaki pénzt vagy tárgyakat rábíz másra megõrzés végett, s azt ellopják az illetõ házából, akkor a tolvajnak, ha elfogják, kétszeres kártérítést kell fizetnie. (Kivonulás könyve 22, 6)

 • Minden olyan bûncselekménynél, amely szarvasmarhára, szamárra, juhra, ruhára vagy bármilyen más elveszett dologra vonatkozik, amelyrõl valaki azt állítja, hogy az övé, a vitát Isten elé kell hozni. Akit Isten bûnösnek nyilvánít, az fizessen kétszeres kártérítést a másiknak. (Kivonulás könyve 22, 8)

 • Ha valaki megõrzésre átad egy szamarat, szarvasmarhát, juhot vagy egyéb állatot, s az elpusztul, kárt szenved, vagy ellopják úgy, hogy senki sem látja, (Kivonulás könyve 22, 9)

 • Ha valaki egy hajadont, aki még nincs eljegyezve, elcsábít és vele hál, fizesse meg a jegyajándékot és vegye el. (Kivonulás könyve 22, 15)

 • "Szólj Izrael fiaihoz és add tudtukra: Ha valaki közületek áldozatot mutat be az Úrnak, áldozatul hozhattok szarvasmarhát vagy juhot-kecskét. (Leviták könyve 1, 2)


“Que Nossa Mãe do Céu tenha piedade de nós e com um olhar maternal levante-nos, purifique-nos e eleve-nos a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina