Encontrados 165 resultados para: Titeket

 • A mindenható Isten adja, hogy irgalmat találjatok az ember elõtt, és újra elengedjen titeket s veletek testvéreteket, valamint Benjamint is. Hanem én újra gyermektelen vagyok, mint egykor voltam." (Teremtés könyve 43, 14)

 • Népemmé fogadlak benneteket és Istenetek leszek. Akkor majd megtudjátok, hogy én, az Úr, az Isten szabadítottalak ki titeket az egyiptomiak szolgaságából. (Kivonulás könyve 6, 7)

 • A fáraó így válaszolt: "Elengedlek titeket, mutassátok be az áldozatot az Úrnak, Isteneteknek, de nem mehettek el messzire. Könyörögjetek értem is." (Kivonulás könyve 8, 24)

 • A vért használjátok annak a háznak a megjelölésére, amelyben laktok. Ha látom a vért, kihagylak benneteket. Titeket nem ér a megsemmisítõ csapás, amellyel Egyiptomot megverem. (Kivonulás könyve 12, 13)

 • "Parancsold meg Izrael fiainak: tartsátok meg szombatjaimat. Legyen az jel köztem és köztetek nemzedékrõl nemzedékre. Errõl ismerik meg, hogy én, az Úr szentellek meg titeket. (Kivonulás könyve 31, 13)

 • Ne tegyétek magatokat tisztátalanná ezekkel a csúszómászó állatokkal, ne szennyezzétek be magatokat velük, és azok ne szennyezzenek be titeket. (Leviták könyve 11, 43)

 • Ha ti is tisztátalanná teszitek, nemde titeket is kiokád, mint ahogy kiokádta az elõttetek ott lakó nemzeteket? (Leviták könyve 18, 28)

 • Szenteljétek magatokat nekem, az Úrnak: én szent vagyok, és kiválasztottalak titeket az összes népek közül, hogy az enyéim legyetek. (Leviták könyve 20, 26)

 • Én hoztalak ki titeket Egyiptom földjérõl, hogy Istenetek legyek: én vagyok az Úr." (Leviták könyve 22, 33)

 • Õ felajánlja az Úrnak a bemutatás szertartásával, hogy kedvessé tegyen titeket. A pap a szombat utáni napon mutassa be az áldozatot, (Leviták könyve 23, 11)

 • Ellenetek fordulok, és elhullotok ellenségeitek elõtt. Olyanok uralkodnak majd fölöttetek, akik gyûlölnek titeket, s akkor is menekülni fogtok, ha senki sem üldöz benneteket. (Leviták könyve 26, 17)

 • én is ellenetek fordulok haragommal és hétszeresen megbüntetlek titeket bûneitek miatt. (Leviták könyve 26, 28)


“O mais belo Credo é o que se pronuncia no escuro, no sacrifício, com esforço”. São Padre Pio de Pietrelcina