Encontrados 203 resultados para: Téged

 • Az Úr így szólt Noéhoz: "Szállj be egész családoddal a bárkába, mert csak téged találtalak igaznak színem elõtt az egész nemzedékben. (Teremtés könyve 7, 1)

 • Megáldom azokat, akik áldanak téged, de akik átkoznak téged, azokat én is megátkozom. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége." (Teremtés könyve 12, 3)

 • Ha az egyiptomiak látnak, azt fogják mondani: Ez a felesége. Engem megölnek, téged életben hagynak. (Teremtés könyve 12, 12)

 • De Isten ezt válaszolta: "Nem úgy! Feleséged, Sára ajándékoz meg fiúval téged, s te majd az Izsák nevet adod neki. Szövetségemet örök szövetséggé teszem vele, én pedig az õ és õutána leszármazottainak Istene leszek. (Teremtés könyve 17, 19)

 • Amikor hajnalodott, az angyalok siettették Lótot és mondták: "Rajta, vedd feleségedet s két lányodat, akik itt vannak, nehogy a várost sújtó büntetõ ítélet téged is érjen." (Teremtés könyve 19, 15)

 • Népek szolgáljanak neked és nemzetek hódoljanak elõtted. Légy ura testvéreidnek, s hajoljanak meg elõtted anyád fiai. - Legyen átkozott, aki átkoz, és áldott, aki áld téged." (Teremtés könyve 27, 29)

 • Mielõtt idejöttem, kevés vagyonod volt, de hatalmasan felszaporodott. Az Úr minden lépésemben megáldott téged. De mikor gondoskodom már saját otthonomról?" (Teremtés könyve 30, 30)

 • Neki sincs ebben a házban nagyobb hatalma, mint nekem. Semmit sem vont meg tõlem, csak egyedül téged, mivel te a felesége vagy. Hogyan követhetnék el ilyen súlyos igazságtalanságot és hogyan vétkezhetnék Isten ellen?" (Teremtés könyve 39, 9)

 • Júda, téged dicsérnek majd testvéreid, kezed ellenségeid nyakán lesz. Atyád fiai meghajolnak elõtted. (Teremtés könyve 49, 8)

 • atyáid Istene, aki segítséget küld neked, a mindenható Isten, aki megáld téged felülrõl, az ég áldásának bõségével és az alant elterülõ mélység áldásának bõségével. A kebel és az anyaméh áldásának bõségével, (Teremtés könyve 49, 25)

 • Az így válaszolt: "Ki tett téged fõnökünkké és bíránkká, talán engem is meg akarsz ölni, ahogy megölted az egyiptomit?" Mózes megijedt és így szólt magában: "A dolog nyilvánvalóan kitudódott." (Kivonulás könyve 2, 14)

 • Beszélj vele és add szavaidat a szájába. Én majd téged is, õt is segítelek a beszédben, és megtanítlak benneteket arra, mit kell tennetek. (Kivonulás könyve 4, 15)


“Peçamos a São José o dom da perseverança até o final”. São Padre Pio de Pietrelcina