Encontrados 77 resultados para: Szavait

 • Amikor ugyanis látta az orrkarikát és nõvére karján a csatokat, s hallotta nõvérének, Rebekkának szavait: "Így beszélt hozzám az az ember...", elindult az emberhez, aki még a tevék mellett állt a kútnál, (Teremtés könyve 24, 30)

 • Rebekkával közölték idõsebb fiának szavait. Ezért odaküldött és hívatta ifjabb fiát, Jákobot, és így szólt hozzá: "Nézd, testvéred, Ézsau bosszút forral ellened, agyon akar ütni. (Teremtés könyve 27, 42)

 • Amikor mi visszatértünk a te szolgádhoz, atyánkhoz, közöltük vele uram szavait. (Teremtés könyve 44, 24)

 • Mózes elmondta Áronnak az Úr szavait, amelyekkel küldetést adott neki és minden csodajelet, amelyet rendelt. (Kivonulás könyve 4, 28)

 • Miután befejezte szavait, amelyeket a Sínai-hegyen Mózeshez intézett, átadta neki a bizonyság két tábláját, a kõtáblákat, amelyekre Isten ujjai írtak. (Kivonulás könyve 31, 18)

 • Negyven nap és negyven éjjel idõzött ott az Úrnál, közben semmit sem evett és semmit sem ivott. Felírta a kõtáblákra a szövetség szavait, a tíz kijelentést. (Kivonulás könyve 34, 28)

 • Mózes tehát elment és közölte a néppel az Úr szavait. Azután összeválogatott hetven férfit a nép vénei közül, s a sátor köré állította õket. (Számok könyve 11, 24)

 • Alighogy befejezte szavait, máris megnyílt a föld alattuk; (Számok könyve 16, 31)

 • Amikor megpillantotta az amalekitákat, így folytatta szavait: "Amalek a népek elseje, de utódai kivesznek örökre." (Számok könyve 24, 20)

 • Az égbõl hallatta szavát, hogy tanítson; a földön hatalmas tüzet mutatott, és a lángok közül hallottad a szavait. (Második Törvénykönyv 4, 36)

 • magam az Úr és közöttetek álltam, hogy az Úr szavait közvetítsem nektek, mivel féltetek a tûztõl és nem jöttetek föl a hegyre. Így szólt: (Második Törvénykönyv 5, 5)

 • A jogot nem szabad csûrnöd-csavarnod, s nem szabad sem a személyre tekintettel lenned, sem vesztegetésül ajándékot elfogadnod, mert az ajándék megfosztja a bölcsek szemét a látástól és kiforgatja az igazak szavait értelmükbõl. (Második Törvénykönyv 16, 19)


“É sempre necessário ir para a frente, nunca para trás, na vida espiritual. O barco que pára em vez de ir adiante é empurrado para trás pelo vento.” São Padre Pio de Pietrelcina