Encontrados 93 resultados para: Sámuel

 • Hanna fogant, és amikor elérkezett az ideje, fiút szült. A Sámuel nevet adta neki, "mert - amint mondta - az Úrtól könyörögtem ki." (Sámuel I. könyve 1, 20)

 • A gyermek Sámuel vászon efoddal övezve szolgálta az Urat. (Sámuel I. könyve 2, 18)

 • Az Úr meglátogatta Hannát, fogant, és még három fiút és két lányt szült. A kis Sámuel meg az Úr színe elõtt nõtt fel. (Sámuel I. könyve 2, 21)

 • A kis Sámuel azonban gyarapodott bölcsességben, korban és kegyelemben az Úr és az emberek elõtt. (Sámuel I. könyve 2, 26)

 • A kis Sámuel Éli felügyeletével szolgálta az Urat. Abban az idõben az Úr ritkán hallatta szavát; jelenést sem lehetett gyakran látni. (Sámuel I. könyve 3, 1)

 • Isten lámpája még nem aludt ki. Sámuel az Úr templomában aludt, ahol az Isten ládája állt. (Sámuel I. könyve 3, 3)

 • Az Úr megszólította: "Sámuel, Sámuel!" "Itt vagyok" - felelte. (Sámuel I. könyve 3, 4)

 • Az Úr azonban újra szólította: "Sámuel!" És Sámuel fölkelt, odament Élihez és azt mondta: "Itt vagyok, hívtál." Ez azt felelte: "Nem hívtalak, fiam, feküdj le és aludj!" (Sámuel I. könyve 3, 6)

 • Sámuel ugyanis még nem ismerte az Urat, még nem volt része abban, hogy az Úr megnyilatkozzék neki. (Sámuel I. könyve 3, 7)

 • Ezért azt mondta Éli Sámuelnek: "Menj, feküdj le és aludj, aztán ha valaki szólít, így válaszolj: Beszélj, Uram, szolgád figyel!" Sámuel elment és nyugovóra tért a helyén. (Sámuel I. könyve 3, 9)

 • Akkor megjelent az Úr, elé állt és szólította, mint elõzõ alkalommal: "Sámuel, Sámuel!" És Sámuel így válaszolt: "Beszélj, szolgád figyel!" (Sámuel I. könyve 3, 10)

 • Sámuel egész reggelig fekve maradt. Akkor kinyitotta az Úr házának kapuját. De Sámuel félt Éli elõtt mutatkozni. (Sámuel I. könyve 3, 15)


“A maior alegria de um pai é que os filhos se amem, formem um só coração e uma só alma. Não fostes vós que me escolhestes, mas o pai celeste que, na minha primeira missa, me fez ver todos os filhos que me confiava”.(P.e Pio) São Padre Pio de Pietrelcina