Encontrados 283 resultados para: Népek

 • Ezektõl ágaztak ki a népek szigetei. Ezek Jáfet fiai országuk és nyelvük szerint, törzseik és népeik szerint. (Teremtés könyve 10, 5)

 • Ezek Noé fiainak törzsei családjuk és nemzetségük szerint. Tõlük származnak a népek a földön a vízözön után. (Teremtés könyve 10, 32)

 • "Nézd, ez az én szövetségem veled. Te népek sokaságának atyja leszel. (Teremtés könyve 17, 4)

 • Ezért ne hívjanak többé Ábrámnak, hanem Ábrahám legyen a neved, mivel népek sokaságának atyjává teszlek. (Teremtés könyve 17, 5)

 • Megáldom, és általa fiút adok neked. Megáldom, hogy néppé legyen: népek királyai származnak majd tõle." (Teremtés könyve 17, 16)

 • Népek szolgáljanak neked és nemzetek hódoljanak elõtted. Légy ura testvéreidnek, s hajoljanak meg elõtted anyád fiai. - Legyen átkozott, aki átkoz, és áldott, aki áld téged." (Teremtés könyve 27, 29)

 • A mindenható Isten áldjon meg, tegyen termékennyé, sokasítson meg, hogy a népek sokaságává légy! (Teremtés könyve 28, 3)

 • Nép, sõt népek sokasága fog tõled származni, és királyok erednek véredbõl. A földet, amelyet Ábrahámnak és Izsáknak adtam, neked adom, s utánad leszármazottaidnak adom ezt a földet." (Teremtés könyve 35, 12)

 • Megáldott és így szólt: Nézd, termékennyé teszlek, megsokasítlak és népek sokaságává teszlek. Ezt a földet utánad örök idõkre birtokul adom utódaidnak. (Teremtés könyve 48, 4)

 • De atyja vonakodott, és így szólt: "Tudom, fiam, tudom, õ is néppé lesz, õ is hatalmas lesz. Öccse azonban hatalmasabb lesz, és utódai népek sokaságává válnak." (Teremtés könyve 48, 19)

 • Nem tûnik el a jel Júdától, sem a királyi pálca a lábától, amíg le nem róják neki az adót, és a népek nem engedelmeskednek neki. (Teremtés könyve 49, 10)

 • A népek hallották és remegtek, Filisztea lakóit gyötrelem szállta meg. (Kivonulás könyve 15, 14)


“Quanto mais se caminha na vida espiritual, mais se sente a paz que se apossa de nós.” São Padre Pio de Pietrelcina