Encontrados 126 resultados para: Moáb

 • Husám meghalt, és helyette Adad kormányzott, mint király, Badad fia, aki a midianitákat a Moáb-síkságon megverte. Városát Avitnak hívták. (Teremtés könyve 36, 35)

 • Edom fejedelmei megijedtek, Moáb vezetõit elfogta a félelem, s Kánaán minden lakója reszketett. (Kivonulás könyve 15, 15)

 • Innét tovább indultak, s az Arnonon túl táboroztak le... Ez a patak az amoriták földjén ered, s végigfolyik a pusztán; az Arnon volt Moáb határa a moábiták és az amoriták között. (Számok könyve 21, 13)

 • meg a vízmosás, amely Árnál kezdõdik s Moáb határára támaszkodik." (Számok könyve 21, 15)

 • Bamotból pedig abba a völgybe (húzódtak), amely Moáb rónáira nyílik a pusztaságra nézõ Piszgánál. (Számok könyve 21, 20)

 • Hesbon volt ugyanis az amoriták királyának, Szichonnak a székhelye. Õ Moáb elsõ királya ellen hadat viselt, s egész országát hatalmába ejtette egészen az Arnonig. (Számok könyve 21, 26)

 • Jaj neked, Moáb! Kamosnak népe, elvesztél! Menekülésre késztette fiait, fogságba vetette lányait Szichon, az amoriták királya. (Számok könyve 21, 29)

 • Ezután Izrael fiai továbbvonultak, s Moáb mezején ütöttek tábort a Jordánon túl, Jerikó közelében. (Számok könyve 22, 1)

 • S Moábot nagy félelem fogta el, hiszen a nép igen számos volt. Moáb rettegett Izrael fiaitól, (Számok könyve 22, 3)

 • ezért Moáb így szólt Midián véneihez: "Ez a sokadalom úgy letarolt körülöttünk mindent, ahogy a csorda lelegeli a füvet a réten." Akkortájt Cippor fia, Balak volt Moáb királya. (Számok könyve 22, 4)

 • Erre Moáb és Midián vénei elindultak, a jövendõmondás jutalmával a kezükben, és amikor megérkeztek Bileámhoz, átadták neki Balak üzenetét. (Számok könyve 22, 7)

 • Az így felelt nekik: "Töltsétek itt az éjszakát, hogy megadhassam a választ, aszerint, hogy mit mond az Úr". Moáb vezetõi tehát Bileámnál maradtak. (Számok könyve 22, 8)

“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.” São Padre Pio de Pietrelcina