Encontrados 2124 resultados para: Mint

 • A második angyal is megfújta a harsonát. Erre mint lángban égõ hatalmas hegy, valami a tengerbe zuhant. A tenger egyharmada vérré vált, (Jelenések könyve 8, 8)

 • A harmadik angyal is megfújta a harsonát. Erre az égbõl lehullott egy nagy csillag, s mint égõ fáklya, lobogott. A folyó egyharmadára hullott és a vízforrásokra. (Jelenések könyve 8, 10)

 • Parancsuk volt, hogy ne öljék meg õket, csak kínozzák öt hónapig. Olyan fájdalmat okoztak, mint amikor a skorpió megmarja az embert. (Jelenések könyve 9, 5)

 • Hajuk olyan volt, mint az asszonyok haja, a foguk mint az oroszlán foga. (Jelenések könyve 9, 8)

 • Mellüket vaspáncélhoz hasonló vért födte, szárnyuk csattogása meg olyan volt, mint a csatába száguldó harci szekerek zörgése. (Jelenések könyve 9, 9)

 • Farkuk és fullánkjuk, mint a skorpióé. Farkukban olyan erõ volt, hogy öt hónapig árthattak az embereknek. (Jelenések könyve 9, 10)

 • A látomásban ilyennek láttam a lovakat és a lovasokat: tûzvörös, kék és kénsárga (páncél) borította õket, a lovak feje olyan volt, mint az oroszláné, s a szájukból tûz, füst és kénkõ csapott ki. (Jelenések könyve 9, 17)

 • A lovak ereje a szájukban és a farkukban rejlett: a farkuk ugyanis olyan volt, mint a kígyó, feje volt, amivel marni tudtak. (Jelenések könyve 9, 19)

 • Ekkor láttam, hogy egy másik hatalmas angyal száll le az égbõl. Felhõ övezte, és szivárvány ívelt a feje fölött, arca ragyogott, mint a Nap, lába meg izzott, mint a tûzoszlop. (Jelenések könyve 10, 1)

 • Odamentem az angyalhoz, hogy adja át nekem a könyvecskét. Így szólt hozzám: "Nesze, nyeld le! Keserû lesz tõle a gyomrod, de a szád olyan édes, mint a méz." (Jelenések könyve 10, 9)

 • Elvettem az angyal kezébõl a könyvecskét és lenyeltem. A szám édes lett tõle, mint a méz. De amikor lenyeltem, a gyomrom keserû lett. (Jelenések könyve 10, 10)

 • Erre a kígyó annyi vizet lövellt a szájából az asszony után, mint egy folyó, hogy elsodorja az ár. (Jelenések könyve 12, 15)


O Pai celeste está sempre disposto a contentá-lo em tudo o que for para o seu bem”. São Padre Pio de Pietrelcina