Encontrados 80 resultados para: Megkérdezték

 • Míg ettek, ott állt elõttük a fa alatt. Azok megkérdezték: "Hol van a feleséged, Sára?" Ezt válaszolta: "Itt a sátorban." (Teremtés könyve 18, 9)

 • Odahívták Rebekkát és megkérdezték: "Akarsz elmenni ezzel az emberrel?" "Akarok" - felelte. (Teremtés könyve 24, 58)

 • A nép zúgolódott Mózes ellen és megkérdezték: "Mit fogunk inni?" (Kivonulás könyve 15, 24)

 • Józsue halála után Izrael fiai megkérdezték az Urat: "Ki vonuljon fel közülünk elsõnek a kánaániak ellen, hogy támadást indítson ellenük?" (Bírák könyve 1, 1)

 • Ekkor Gileád megszállta a Jordán gázlóit Efraimmal szemben, és amikor Efraim szökevényei közül valaki azt mondta: "Szeretnék átmenni", akkor a gileádi emberek megkérdezték tõle: "Efraim fiai közül való vagy?" Ha azt válaszolta, hogy nem, (Bírák könyve 12, 5)

 • Visszatértek hát testvéreikhez Szoreába és Estaolba. Testvéreik megkérdezték tõlük: "Mi hírt hoztok?" (Bírák könyve 18, 8)

 • Benjamin fiai tudták, hogy Izrael fiai felvonultak Micpába. Izrael fiai megkérdezték: "Beszéljétek el, hogyan történt ez a gonoszság." (Bírák könyve 20, 3)

 • Izrael fiai elmentek és egész estig sírtak az Úr elõtt, azután megkérdezték az Urat. Így szóltak: "Fölvegyem újra a harcot testvéreim, Benjamin fiai ellen?" Az Úr azt válaszolta: "Vonuljatok föl ellene!" (Bírák könyve 20, 22)

 • Aztán Izrael fiai megkérdezték az Urat. Ebben az idõben ugyanis ott volt Isten szövetségének a ládája, (Bírák könyve 20, 27)

 • Majd megkérdezték Izrael fiai: "Izrael törzsei közül melyik nem jött el a gyülekezetbe, az Úrhoz?" Ugyanis ünnepélyesen megesküdtek rá, hogy "aki nem jön el az Úrhoz Micpába, annak meg kell halnia." (Bírák könyve 21, 5)

 • Megkérdezték tehát: "Izrael összes törzsei közül melyik nem vonult fel Micpába, az Úrhoz?" Úgy találták a táborban, hogy a gileádi Jábesbõl nem ment el senki sem a gyülekezetbe. (Bírák könyve 21, 8)

 • A filiszteusok hallották az örömujjongást, és megkérdezték: "Mit jelent a héberek táborában ez a hangos ujjongás?" Amikor megtudták, hogy az Úr ládája a táborba érkezett, (Sámuel I. könyve 4, 6)


“Cada Missa lhe obtém um grau mais alto de gloria no Céu!” São Padre Pio de Pietrelcina