Encontrados 123 resultados para: Manassze

 • Józsefnek Egyiptom földjén Manassze és Efraim született. Asznát, Poti-Ferasznak, az oni papnak a leánya szülte neki õket. (Teremtés könyve 46, 20)
 • Két fiad, aki Egyiptomban született neked, mielõtt eljöttem hozzád Egyiptomba, az enyém, Efraim és Manassze legyenek az enyémek, mint Ruben és Simeon. (Teremtés könyve 48, 5)

 • Izrael kinyújtotta jobbját és Efraim fejére tette, jóllehet õ volt a fiatalabb, balját pedig Manassze fejére - ugyanis keresztbe tette a kezét -, noha Manassze volt az idõsebb. (Teremtés könyve 48, 14)

 • Mikor József látta, hogy atyja a jobbját Efraim fejére tette, nem tetszett neki. Megfogta atyja kezét, hogy elvegye Efraim fejérõl és Manassze fejére helyezze. (Teremtés könyve 48, 17)

 • Így áldotta meg õket azon a napon, közben ezt mondta: "Bennetek kíván majd Izrael áldást magának, amikor így szól: Isten tegyen benneteket hasonlóvá Efraimhoz és Manasszéhoz." Így Efraimot Manassze elé helyezte. (Teremtés könyve 48, 20)

 • József meglátta Efraim dédunokáit, Manassze fiának, Machirnak a fiai is József térdén születtek. (Teremtés könyve 50, 23)

 • József fiai közül: Efraim törzsébõl Elisama, Ammihud fia; Manassze törzsébõl Gamliel, Pedacur fia; (Számok könyve 1, 10)
 • Manassze fiainak leszármazottai nemzetségeik és családjaik rendjében, név szerint felsorolva, húsz évtõl fölfelé, mind, akik alkalmasak voltak hadba vonulásra, (Számok könyve 1, 34)

 • és akiket Manassze törzsébõl vettek számba, 32200-at tettek ki. (Számok könyve 1, 35)

 • Mellette Manassze törzse: Gamliel, Pedacur fia mint Manasse fiainak és seregének, (Számok könyve 2, 20)

 • A nyolcadik nap Manassze fiainak a vezére, Pedacur fia, Gamliel. (Számok könyve 7, 54)

 • A Manassze fiaiból álló törzs csapatát Pedacur fia, Gamliel vezette. (Számok könyve 10, 23)
“A prática das bem-aventuranças não requer atos de heroísmo, mas a aceitação simples e humilde das várias provações pelas quais a pessoa passa.” São Padre Pio de Pietrelcina