Encontrados 123 resultados para: Leviták

 • Eleazár, Áron fia Putiál egyik leányát vette feleségül, s az Pinchaszt szülte neki. Ezek a leviták családfõi nemzetségeik szerint. (Kivonulás könyve 6, 25)

 • Mózes a tábor kapujához lépett és ezt kiáltotta: "Aki az Úrral tart, jöjjön hozzám!" A leviták mind odagyûltek hozzá. (Kivonulás könyve 32, 26)

 • A leviták végrehajtották Mózes parancsát, és azon a napon közel háromezer férfi esett el a népbõl. (Kivonulás könyve 32, 28)

 • A hajlékhoz, a bizonyság hajlékához felhasznált fémek értéke a következõ. Ezeket Mózes parancsára a leviták dolgozták fel, Itamárnak, Áron fiának, a papnak vezetésével. (Kivonulás könyve 38, 21)

 • A leviták házaira, amelyek az õ városaikban vannak, mindenkorra vonatkozik a visszaváltás joga. (Leviták könyve 25, 32)

 • Utánuk a megnyilatkozás sátora, a leviták tábora következzék, a többi tábor közepette; ahogyan táboroznak, úgy keljenek útra, ki-ki a maga helyén, hadi jelvényeik rendjében. (Számok könyve 2, 17)

 • A számba vett leviták, akiket Mózes - az Úr parancsára - számba vett nemzetségeik rendjében, a férfinemhez tartozók egy hónapostól fölfelé összesen 22000-et tettek ki. (Számok könyve 3, 39)

 • Vedd számba nekem - az Úr vagyok - a levitákat Izrael fiainak elsõszülöttei helyett, és a leviták barmait Izrael fiai barmainak elsõszülöttei helyett." (Számok könyve 3, 41)

 • "Vedd a levitákat Izrael fiainak elsõszülöttei helyett, s a leviták barmait barmaik helyett, legyenek a leviták az enyéim - az Úr vagyok. (Számok könyve 3, 45)

 • Izrael fiainak 273 elsõszülöttéért, aki a leviták (számán) túl van, (Számok könyve 3, 46)

 • Mózes így váltságdíjat szedett azoktól, akik a leviták által kiváltottak számának fölötte voltak. (Számok könyve 3, 49)

 • "Vedd el tõlük õket, legyenek a megnyilatkozás sátorának szolgálatára. Add át õket a leviták különféle csoportjainak, megszabott tisztségüknek megfelelõen." (Számok könyve 7, 5)


“Que Nossa Senhora nos obtenha o amor à cruz, aos sofrimentos e às dores.” São Padre Pio de Pietrelcina