Encontrados 103 resultados para: Lelkem

 • Jaj, a szívem! Ó, de fáj a szívem! Csupa gyötrelem a lelkem! Háborog a szívem, nem hallgathatok, mert a kürt szavát hallom, a harci riadót. (Jeremiás könyve 4, 19)

 • Igen, kiáltozást hallok, mintha vajúdó asszony kiáltozna, mintha az jajgatna, aki elsõszülöttét hozza a világra. Ez Sion Leányának hangja! Kiterjeszti kezét és így jajgat: "Ó, jaj nekem! Eleped a lelkem! A gyilkosok miatt, akik körülvesznek." (Jeremiás könyve 4, 31)

 • Örömömet találom majd abban, ha jót tehetek velük, meggyökereztetem õket szilárdan ezen a földön, hûségesen, szívem és lelkem mélyébõl. (Jeremiás könyve 32, 41)

 • Lelkem folyvást ezen töpreng, s már-már összeroskad bennem. (Siralmak könyve 3, 20)

 • "Az Úr az én osztályrészem - mondja a lelkem -, ezért hát remélek benne." (Siralmak könyve 3, 24)

 • Megvédelmezted lelkem ügyét, Uram, megváltottad életemet. (Siralmak könyve 3, 58)

 • Akkor a lélek fölemelt és elragadott, s én elmentem keserûséggel lelkem felindulásában, és az Úr keze súlyosan rám nehezedett. (Ezekiel könyve 3, 14)

 • azt mondta nekik a király: "Álmot láttam, és nyugtalan a lelkem, míg meg nem tudom a jelentését." (Dániel könyve 2, 3)

 • Nekem, Dánielnek emiatt megrendült a lelkem, s elmém látomásai megzavartak. (Dániel könyve 7, 15)

 • Amikor elcsüggedt a lelkem, az Úrra emlékeztem, és imám eljutott színed elé, szent templomodba. (Jónás könyve 2, 8)

 • Lelkem közöttetek lakik! Ne féljetek! (Aggeus könyve 2, 5)

 • Erre így felelt: Ezt a szózatot intézi az Úr Zerubbábelhez: Nem hatalom által és nem erõszak által, hanem az én lelkem által - mondja a Seregek Ura. (Zakariás könyve 4, 6)


“O Senhor sempre orienta e chama; mas não se quer segui-lo e responder-lhe, pois só se vê os próprios interesses. Às vezes, pelo fato de se ouvir sempre a Sua voz, ninguém mais se apercebe dela; mas o Senhor ilumina e chama. São os homens que se colocam na posição de não conseguir mais escutar.” São Padre Pio de Pietrelcina