Encontrados 34 resultados para: Korach

 • Oholibámának, Ézsau feleségének fiai a következõk: Jeus törzsfõ, Jalám törzsfõ, Korách törzsfõ. Ezek azok a törzsfõk, akik Oholibámától, Ana leányától, Ézsau feleségétõl származtak. (Teremtés könyve 36, 18)
 • Jichar fiai Korach, Nefeg és Zichri voltak. (Kivonulás könyve 6, 21)

 • Korach fiai voltak: Asszir, Elkána, Abiaszáf. Ezek a korachiták családjai. (Kivonulás könyve 6, 24)

 • Korach, annak a Jicharnak a fia, aki Lévi fiának, Kehátnak volt a fia... Datan és Abiram, Eliabnak a fiai és On, Pelet fia [Eliab és Pelet Rubennek voltak a fiai] (Számok könyve 16, 1)

 • Tegyétek a következõt: vegyetek füstölõket magatokhoz, Korach és társai, (Számok könyve 16, 6)

 • Korach meg összegyûjtötte az egész közösséget, velük szemben, a megnyilatkozás sátorának bejáratánál. S ekkor megnyilatkozott az Úr dicsõsége az egész közösség elõtt. (Számok könyve 16, 19)

 • "Mondd meg a közösségnek: húzódjatok hátra Korach sátra környékérõl!" (Számok könyve 16, 24)
 • Erre elhúzódtak Korach sátorának közelébõl. Datan és Abiram kijöttek, s feleségükkel, fiaikkal és kisgyermekeikkel együtt sátoruk bejárata elé álltak. (Számok könyve 16, 27)

 • figyelmeztetésül Izrael fiainak, nehogy valaki illetéktelen, aki nem Áron leszármazottai közé tartozik, odajáruljon az Úr elé tömjént égetni, s úgy járjon, mint Korach és társai, aszerint, ahogy az Úr Mózes által elõre megmondta. (Számok könyve 17, 5)

 • Mindazonáltal azoknak a száma, akik a vészben addig elpusztultak, 14700-ra rúgott, azokat nem számítva, akik Korach miatt lelték halálukat. (Számok könyve 17, 14)

 • Erre megnyílt a föld, és elnyelte õket Korachhal egyetemben, (Korach) társai pedig úgy pusztultak el, hogy a tûzvésznek kétszázötven ember esett áldozatul - így váltak intõ jellé, (Számok könyve 26, 10)

 • Korach fiai azonban nem vesztek oda. (Számok könyve 26, 11)
“O Senhor nos dá tantas graças e nós pensamos que tocamos o céu com um dedo. Não sabemos, no entanto, que para crescer precisamos de pão duro, das cruzes, das humilhações, das provações e das contradições.” São Padre Pio de Pietrelcina