Encontrados 1158 resultados para: Király

 • "Azok a világfelforgatók itt is megjelentek, és Jázon szállást adott nekik. Szembeszállnak a császár parancsaival, hangoztatták, hogy más a király, Jézus." (Apostolok Cselekedetei 17, 7)

 • Néhány nap múlva Agrippa király és Berniké Cezáreába érkezett, hogy üdvözöljék Fesztuszt. (Apostolok Cselekedetei 25, 13)

 • Agrippa király így szólt Fesztuszhoz: "Meg szeretném magam is hallgatni ezt az embert." - "Holnap meghallgathatod" - válaszolta (Fesztusz). (Apostolok Cselekedetei 25, 22)

 • Másnap Agrippa király és Berniké nagy pompával bevonult a tárgyalóterembe az ezredesekkel és a város elõkelõségeivel egyetemben. Fesztusz parancsára elõvezették Pált. (Apostolok Cselekedetei 25, 23)

 • "Agrippa király és ti mindnyájan, akik itt megjelentetek - kezdte Fesztusz -, nézzétek ezt az embert! Miatta egész sereg zsidó fölkeresett Jeruzsálemben is, itt is. Nagy hangon azt kiabálták róla, hogy nem szabad tovább élnie. (Apostolok Cselekedetei 25, 24)

 • De semmi biztosat nem tudok róla írni az uralkodónak. Ezért elétek hozattam, fõképp teeléd, Agrippa király, hogy majd a kihallgatás után tudjak mit írni. (Apostolok Cselekedetei 25, 26)

 • Erre Agrippa király Pálhoz fordult: "Engedélyt kapsz, hogy beszélj a magad védelmére." Pál kinyújtotta kezét, és így védekezett: (Apostolok Cselekedetei 26, 1)

 • "Boldognak tartom magam, Agrippa király, hogy elõtted védekezhetem a zsidók emelte minden vád ellen, (Apostolok Cselekedetei 26, 2)

 • Ám ennek teljesedését tizenkét törzsünk is reméli, ha hûségesen szolgál az Istennek, éjjel-nappal. Emiatt a remény miatt vádolnak a zsidók, király! (Apostolok Cselekedetei 26, 7)

 • déltájban, király, napnál ragyogóbb világosságot láttam az úton, körülragyogott engem is, útitársaimat is. (Apostolok Cselekedetei 26, 13)

 • Agrippa király, nem lehettem engedetlen a mennyei látomás iránt, (Apostolok Cselekedetei 26, 19)

 • A király, akihez épp ezért bátran beszélek, tud ezekrõl a dolgokról. Meggyõzõdésem, hogy ezekbõl semmi nem ismeretlen elõtte, hisz ezek nem titokban történtek. (Apostolok Cselekedetei 26, 26)


“O amor e o temor devem sempre andar juntos. O temor sem amor torna-se covardia. São Padre Pio de Pietrelcina