Encontrados 102 resultados para: Közösség

 • Izrael fiai ezzel estek nekik: "Inkább haltunk volna meg az Úr keze által Egyiptomban, amikor a húsos fazekak mellett ültünk és jóllaktunk kenyérrel. Ti pedig ide hoztatok a pusztába, hogy az egész közösség éhen vesszen." (Kivonulás könyve 16, 3)

 • A hatodik napon kétszer annyi ételt gyûjtöttek, két omert egy személyre. A közösség elöljárói Mózeshez jöttek és jelentették. (Kivonulás könyve 16, 22)

 • De Mózes odahívta õket. Áron és a közösség elöljárói mind odamentek hozzá és Mózes beszélt velük. (Kivonulás könyve 34, 31)

 • A közösség összeírásánál összegyûjtött ezüst száz talentumot és ezerhétszázhetvenöt sékelt tett ki a szentély mértékegységében. (Kivonulás könyve 38, 25)

 • Ha Izrael egész közössége nem szándékosan vét, és követ el olyat, amit tilt az Úr törvénye, de anélkül, hogy a közösség észrevette volna, (Leviták könyve 4, 13)

 • a közösség ajánljon fel bûnért való áldozatul egy bikát, egy hibátlan szarvasmarhát, mégpedig akkor, amikor kitudódik a vétek, amelyet elkövettek. Vezessék a megnyilatkozás sátora elé, (Leviták könyve 4, 14)

 • a közösség vénei az Úr elõtt tegyék kezüket a bika fejére, és áldozzák fel az Úr elõtt. (Leviták könyve 4, 15)

 • Azt tegye a bikával, amit a bûn engesztelésére feláldozott bikával kell tenni. Tehát azt tegyék vele, és miután a pap a közösség tagjain elvégezte az engesztelés szertartását, vétkük bocsánatot nyer. (Leviták könyve 4, 20)

 • A bikát vitesse ki a táboron kívülre, és égesse el, ahogy az elõbbi bikát elégették. Ez a közösség bûnéért bemutatott áldozat. (Leviták könyve 4, 21)

 • Mózes teljesítette az Úr parancsát; a közösség egybegyûlt a megnyilatkozás sátorának bejáratánál, (Leviták könyve 8, 4)

 • Mind odahozták a megnyilatkozás sátora elé, amit Mózes parancsolt, azután eljött az egész közösség és odaállt az Úr elé. (Leviták könyve 9, 5)

 • "Miért nem ettétek meg ezt az áldozatot valamely szent helyen? Hiszen az szent dolog, amelyet nektek adtak, hogy elvegyétek a közösség bûnét, elvégezve rajta az engesztelés szertartását az Úr elõtt. (Leviták könyve 10, 17)


“Se quiser me encontrar, vá visitar Jesus Sacramentado; eu também estou sempre lá.” São Padre Pio de Pietrelcina