Encontrados 27 resultados para: Káleb

 • Júda törzsébõl Jefunne fia, Kaleb; (Számok könyve 13, 6)

 • Kaleb buzdító beszédet intézett a Mózes köré gyûlt néphez: "Késedelem nélkül vonuljunk oda és szerezzük meg magunknak; egész jól úrrá lehetünk rajta!" (Számok könyve 13, 30)

 • Azok közül meg, akik az országot kikémlelték, Józsue, Nun fia s Kaleb, Jefunne fia, megszaggatták ruhájukat, (Számok könyve 14, 6)


 • Azok közül a férfiak közül, akik elmentek, hogy az országot kifürkésszék, csak Nun fia, Józsue és Jefunne fia, Kaleb maradt életben. (Számok könyve 14, 38)

 • Mert nekik az Úr tudtukra adta, hogy meg kell halniuk a pusztában. Így egy sem maradt életben közülük, csak Jefunne fia, Káleb, és Nun fia, Józsue. (Számok könyve 26, 65)

 • Csak Káleb, Jefunne fia, egyedül õ látja meg. Neki és utódainak adom azt a földet, ahova majd eljut, mert hûséges volt az Úrhoz." (Második Törvénykönyv 1, 36)

 • Amikor Júda fiai Gilgalban Józsue elé járultak, Káleb, a kenizita Jefunne fia így szólt hozzá: "Tudod, mit mondott rólam és rólad Mózes, az Úr szolgája Kádes-Barneában. (Józsue könyve 14, 6)

 • Jefunne fia, Káleb, Júda fiai között kapott örökrészt az Úr Józsuénak adott parancsa szerint. Ez neki adta Kirjat-Arbát, az anakiták fõvárosát, azaz Hebront. (Józsue könyve 15, 13)

 • Káleb kiûzte onnan Anak három fiát: Sesait, Achimant és Talmait, Anak utódait. (Józsue könyve 15, 14)

 • Káleb azt mondta: "Aki Kirjat-Szefert elfoglalja, annak adom leányomat, Achszát feleségül. (Józsue könyve 15, 16)

 • Otniel foglalta el, Káleb fiának, Kenáznak a fia, hozzá adta hát Káleb a lányát, Achszát feleségül." (Józsue könyve 15, 17)

 • Amikor férjéhez vezették, rábeszélte, hogy kérjen apjától szántóföldet. Õ aztán leszállt a szamaráról a földre, s Káleb megkérdezte: "Mit akarsz?" (Józsue könyve 15, 18)

“Se você não entrega seu coração a Deus, o que lhe entrega?” “Você deve seguir outra estrada. Tire de seu coração todas as paixões deste mundo, humilhe-se na poeira e reze! Dessa forma, certamente você encontrará Deus, que lhe dará paz e serenidade nesta vida e a eterna beatitude na próxima.” São Padre Pio de Pietrelcina