Encontrados 29 resultados para: Jorám

 • Megtért atyáihoz, és Dávid városában temették el, atyái mellé. A fia, Jorám lett helyette a király. (Királyok I. könyve 22, 51)

 • Meg is halt az Úr szava szerint, amelyet az Úr Illés által hallatott és testvére, Jorám lett helyette a király, Júda királyának, Jehosafát fiának, Jorámnak a 2. esztendejében, mert neki nem volt fia. (Királyok II. könyve 1, 17)

 • Acháb fia, Jorám, Júda királyának, Jehosafátnak 18. esztendejében lett Szamariában Izrael királya, és tizenkét évig uralkodott. (Királyok II. könyve 3, 1)

 • Jorám király ezért egy napon kivonult Szamariából és számba vette egész Izraelt. (Királyok II. könyve 3, 6)

 • Jorámnak, Acháb fiának, Izrael királyának 5. esztendejében Jehosafát fia, Jorám lett Júda királya. (Királyok II. könyve 8, 16)

 • Erre Jorám összes harci szekerével Cair ellen vonult... Éjszaka indult és áttört az edomiták gyûrûjén. De azok körülzárták, s vele együtt a harci szekerek parancsnokait is; a nép a sátrakba menekült. (Királyok II. könyve 8, 21)

 • Jorám történetének többi részét, amit végbevitt, mind följegyezték Júda királyai történetének könyvében. (Királyok II. könyve 8, 23)

 • Akkor Jorám megtért atyáihoz, s atyái mellé temették el, Dávid városában. Fia, Achaszja lett helyette a király. (Királyok II. könyve 8, 24)

 • Jorámnak, Acháb fiának, Izrael királyának 12. esztendejében Jorám fia, Achaszja lett Júda királya. (Királyok II. könyve 8, 25)

 • Akkor Jorám király hazatért, hogy Jiszreelben gyógyíttassa sebeit, amelyeket az arámok ejtettek rajta Ramotnál, amikor hadakozott Arám királya, Hazael ellen. Achaszja pedig, Jorám fia, Júda királya elment Acháb fiát, Jorámot meglátogatni Jiszreelbe, mivel beteg volt. (Királyok II. könyve 8, 29)

 • Így Jehu, Nimsi fiának, Josafátnak a fia összeesküvést szõtt Jorám ellen. Jorám Ramotot védte Gileádban egész Izraellel együtt Arám királya, Hazael ellen. (Királyok II. könyve 9, 14)

 • De aztán visszatért Jorám, hogy gyógyíttassa magát sebeibõl, amelyeket az arámok ejtettek rajta, amikor Arám királya, Hazael ellen harcolt. Jehu azonban azt mondta: "Ha jónak látjátok, ne hagyja el egyetlen szökevény sem a várost, nehogy elmenjen és Jiszreelben jelentést tegyen." (Királyok II. könyve 9, 15)

“Quando Jesus vem a nós na santa comunhão, encontra alegria em Sua criatura. Por nossa parte, procuremos Nele a nossa alegria.” São Padre Pio de Pietrelcina