Encontrados 129 resultados para: Júdás

 • Júdás, melléknevén Makkabeus, (Makkabeusok I. könyve 2, 4)

 • Júdás, a Makkabeus tele erõvel ifjúkora óta. Õ legyen ezért seregetek vezére és vezesse a népek elleni harcot. (Makkabeusok I. könyve 2, 66)

 • Helyébe fia, a Makkabeusnak nevezett Júdás lépett. (Makkabeusok I. könyve 3, 1)


 • Amikor Júdás ennek hírét vette, kivonult elé, legyõzte és megölte. Sokan halálos sebet kaptak és meghaltak. A többiek elmenekültek. (Makkabeusok I. könyve 3, 11)

 • A zsákmányt összeszedték, Júdás megszerezte Apolloniusz kardját, és ezentúl mindig azzal harcolt. (Makkabeusok I. könyve 3, 12)

 • Amikor a szíriai sereg vezére, Szeron meghallotta, hogy Júdás embereket gyûjtött maga köré, egy hûségesekbõl álló csapatot, akik hadba vonultak vele, (Makkabeusok I. könyve 3, 13)

 • Amikor Bet-Horon lejtõi felé közeledett, Júdás kevés emberével kivonult elé. (Makkabeusok I. könyve 3, 16)

 • "Kevesen is körülzárhatnak sokakat - felelte Júdás -, mert az égnek egyre megy, hogy sok vagy kevés által szerez-e szabadulást. (Makkabeusok I. könyve 3, 18)

 • Júdás és testvérei látták, hogy a veszedelem egyre nagyobb, és a csapatok már az õ területükön táboroznak. A király rendelkezéseirõl is hallottak, hogy a népet teljesen ki kell pusztítani. (Makkabeusok I. könyve 3, 42)

 • Ezután Júdás vezetõket rendelt a nép fölé, parancsnokokat az ezres, százas, ötvenes és tízes csoportok élére. (Makkabeusok I. könyve 3, 55)

 • Júdás így szólt: "Övezzétek fel derekatokat és legyetek bátor férfiak! Holnap korán legyetek készen rá, hogy harcba szálljatok ezekkel a pogány népekkel, akik szövetkeztek ellenünk, hogy megsemmisítsenek bennünket szentélyünkkel együtt. (Makkabeusok I. könyve 3, 58)

 • Júdás hallott felõle, s maga indult el katonáival, hogy a király seregét leverje Emmausznál addig, (Makkabeusok I. könyve 4, 3)

“É difícil tornar-se santo. Difícil, mas não impossível. A estrada da perfeição é longa, tão longa quanto a vida de cada um. O consolo é o repouso no decorrer do caminho. Mas, apenas restauradas as forças, é necessário levantar-se rapidamente e retomar a viagem!” São Padre Pio de Pietrelcina