Encontrados 744 resultados para: Jézus

 • Jézus ezt mondta nekik: "Mit féltek, kishitûek?" Aztán fölkelt, parancsolt a szélvésznek és a víznek, s nagy nyugalom támadt. (Máté evangéliuma 8, 26)

 • Az egész város kiment Jézus elé, és amikor megpillantották, kérték, hagyja el határukat. (Máté evangéliuma 8, 34)

 • Ott egy hordágyon fekvõ bénát hoztak hozzá. Hitüket látva Jézus e szavakkal fordult a bénához: "Bízzál, fiam, bocsánatot nyernek bûneid!" (Máté evangéliuma 9, 2)

 • Jézus belelátott gondolataikba, ezért megkérdezte: "Miért gondoltok magatokban rosszat? (Máté evangéliuma 9, 4)

 • Amikor Jézus továbbment, látott egy Máté nevû embert, amint ott ült a vámnál. Szólt neki: "Kövess engem!" Az felállt és követte. (Máté evangéliuma 9, 9)

 • Jézus meghallotta, és így válaszolt: "Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. (Máté evangéliuma 9, 12)

 • Jézus így felelt: "Hát búsulhat a násznép, míg vele a võlegény? Eljön a nap, amikor elviszik a võlegényt, akkor majd böjtölnek. (Máté evangéliuma 9, 15)

 • Jézus fölkelt, s elment vele tanítványaival együtt. (Máté evangéliuma 9, 19)

 • Jézus megfordult, ránézett és így szólt: "Bízzál leányom, a hited meggyógyított." Attól az órától fogva egészséges lett az asszony. (Máté evangéliuma 9, 22)

 • Amikor Jézus az elöljáró házához ért, s látta a fuvolásokat meg a zajongó tömeget, (Máté evangéliuma 9, 23)

 • Jézus folytatta útját. Utánament két vak, ezt kiáltozva: "Dávid fia, könyörülj rajtunk!" (Máté evangéliuma 9, 27)

 • Amikor a házba érkezett, a vakok bementek hozzá. Jézus megkérdezte tõlük: "Hiszitek, hogy meg tudom tenni?" "Igen, Uram!" - felelték. (Máté evangéliuma 9, 28)


“Que Jesus o mergulhe no esplendor da Sua imortal juventude.” São Padre Pio de Pietrelcina