Encontrados 165 resultados para: Izraelt

 • Egyetlen férfi sem maradt Aiban, aki ne vette volna üldözõbe Izraelt. S olyannyira üldözték õket, hogy a várost otthagyták védtelenül. (Józsue könyve 8, 17)

 • Józsue összehívta egész Izraelt, véneit, vezéreit, bíráit, tisztségviselõit, és így szólt hozzájuk: "Öreg vagyok és éltes. (Józsue könyve 23, 2)

 • hogy próbára tegye általuk Izraelt: vajon az Úr útjain járnak-e, mint atyáik jártak, vagy sem. (Bírák könyve 2, 22)

 • Ezeket a népeket hagyta meg az Úr, hogy általuk próbára tegye Izraelt, azokat, akik már nem ismerték a kánaáni háborúkat, (Bírák könyve 3, 1)

 • Ezek arra szolgáltak, hogy próbára tegye általuk Izraelt, s lássa, megtartják-e azokat a parancsokat, amelyeket az Úr atyáiknak adott, Mózes keze által. (Bírák könyve 3, 4)

 • Izrael fiai újra azt tették, ami gonosznak számít az Úr szemében, és az Úr Moáb királyának, Eglonnak hatalmába adta Izraelt, mivel azt tették, ami gonosznak számít az Úr szemében. (Bírák könyve 3, 12)

 • Utána Ánát fia, Samgar következett. Egy ösztökével hatszáz embert megölt a filiszteusok közül, és õ is megszabadította Izraelt. (Bírák könyve 3, 31)

 • Erre az Úr feléje fordult, és azt mondta neki: "Menj, s ennek a te erõdnek a birtokában szabadítsd ki Izraelt Midián kezébõl. Vagy nem én küldtelek?" (Bírák könyve 6, 14)

 • Gedeon így válaszolt: "Engedj meg, Uram! Hogyan szabadítsam meg Izraelt? Nemzetségem a legszegényebb Manasszéban, magam pedig a legkisebb vagyok atyám házában." (Bírák könyve 6, 15)

 • Gedeon így szólt Istenhez: "Ha valóban az én kezem által akarod megszabadítani Izraelt, amint mondtad, (Bírák könyve 6, 36)

 • nézd, gyapjút terítek ki a szérûre. Ha csak a gyapjú lesz harmatos, a föld azonban száraz marad, ebbõl megtudom, hogy te szabadítod meg Izraelt a kezem által, amint mondtad." (Bírák könyve 6, 37)

 • Amikor Ammon fiai megtámadták Izraelt, Gileád vénei fölkeresték Jiftachot Tob földjén, (Bírák könyve 11, 5)


“Se quiser me encontrar, vá visitar Jesus Sacramentado; eu também estou sempre lá.” São Padre Pio de Pietrelcina