Encontrados 677 resultados para: Hanem

 • S én ezt mondtam nektek, de nem hallgattatok rám, hanem ellene szegültetek az Úr parancsának és vakmerõen felvonultatok a hegyek közé. (Második Törvénykönyv 1, 43)

 • De miattatok megneheztelt rám az Úr, nem hallgatott meg, hanem azt felelte: "Elég legyen! Errõl ne beszélj nekem többet! (Második Törvénykönyv 3, 26)

 • Ahhoz, amit mondok, ne tegyetek hozzá semmit és ne is vegyetek el belõle, hanem tartsátok meg az Úr, a ti Istenetek parancsait, amelyeket adok nektek. (Második Törvénykönyv 4, 2)

 • Mindenképpen vigyázz magadra és nagyon ügyelj, hogy amiket saját szemeddel láttál, el ne felejtsd, hanem õrizd meg emlékezetedben egész életedben, sõt add tudtára gyermekeidnek és gyermekeid gyermekeinek is (Második Törvénykönyv 4, 9)

 • Nem atyáinkkal kötötte az Úr ezt a szövetséget, hanem velünk, akik ma itt mind életben vagyunk. (Második Törvénykönyv 5, 3)

 • hanem mert szeretett benneteket az Úr, és megtartja esküjét, amelyet atyáitoknak tett, azért vezette ki erõs kézzel és szabadított ki a szolgaság házából, a fáraónak, Egyiptom királyának a kezébõl. (Második Törvénykönyv 7, 8)

 • Az Úr minden betegséget távol tart tõled, s nem sújt azokkal a szörnyû egyiptomi csapásokkal, amelyeket ismersz, hanem gyûlölõidet sújtja velük. (Második Törvénykönyv 7, 15)

 • s átkot, ha nem engedelmeskedtek az Úr, a ti Istenetek törvényeinek, hanem letértek arról az útról, amelyet ma mutatok nektek, és más isteneket követtek, akiket nem ismertek. (Második Törvénykönyv 11, 28)

 • hanem mindenképpen meg kell ölnöd. Elõször te emelj rá kezet, aztán az egész nép. (Második Törvénykönyv 13, 10)

 • Ha látod, hogy testvéred ökre vagy juha elkóborol, ne maradj tétlen, hanem vezesd vissza testvéredhez. (Második Törvénykönyv 22, 1)

 • Ha látod, hogy testvéred szamara vagy ökre összecsuklik az úton, ne maradj tétlen, hanem segíts fölemelni. (Második Törvénykönyv 22, 4)

 • hanem amint azokkal, akik ma itt állnak velünk az Úr, a mi Istenünk színe elõtt, úgy azokkal is, akik ma nincsenek itt jelen. (Második Törvénykönyv 29, 14)


“Ouço interiormente uma voz que constantemente me diz: Santifique-se e santifique!” São Padre Pio de Pietrelcina