Encontrados 191 resultados para: Filiszteusok

 • patraziták, kaszlukiták és a kaftoriták, akiktõl a filiszteusok származnak. (Teremtés könyve 10, 14)

 • Miután Beersebában szövetséget kötöttek, Abimelek és vezére, Pichol elindultak, s visszatértek a filiszteusok földjére, (Teremtés könyve 21, 32)

 • Ábrahám pedig egy tamariszkuszt ültetett Beersebában, és ott segítségül hívta Istennek, az örökkévalóság Istenének nevét. Ábrahám hosszú ideig vendégként lakott a filiszteusok földjén. (Teremtés könyve 21, 33)

 • Voltak juhai, marhacsordái és számos szolgája. Ezért a filiszteusok irigykedtek rá. (Teremtés könyve 26, 14)

 • A filiszteusok betömtek és földdel megtöltöttek minden kutat, amelyet atyjának, Ábrahámnak szolgái még atyja életében ástak. (Teremtés könyve 26, 15)

 • Ezért Izsák elvonult onnan, sátrát a Gerár völgyében ütötte fel és ott maradt. Azután Izsák újra kiásta a kutakat, amelyet atyjának szolgái ástak, de a filiszteusok Ábrahám halála után betömtek. (Teremtés könyve 26, 17)

 • Amikor a fáraó elbocsátotta a népet, Isten nem a filiszteusok földjén át vezette õket, jóllehet az lett volna a rövidebb. Isten arra gondolt, hogy a nép megbánhatja, ha háborút kell kezdenie, és visszatér Egyiptomba. (Kivonulás könyve 13, 17)

 • Területedet kiterjesztem a Sás-tengertõl a filiszteusok tengeréig, a sivatagtól a folyóig. A föld lakóit hatalmadba adom és te fogod elûzni õket. (Kivonulás könyve 23, 31)

 • A filiszteusok minden határa és a gesuriták egész földje, (Józsue könyve 13, 2)

 • a Sichortól, amely Egyiptomtól keletre folyik, egészen Ekron határáig, északon - ez a kánaániaké. [A filiszteusok öt fejedelme: a gázai, asdódi, aszkaloni, gáti és ekroni; az avviták (Józsue könyve 13, 3)

 • a filiszteusok öt fejedelmét, az összes kánaánit, szidonit, hetitát, akik a Libanon hegyláncán laktak, Baal-Hermon hegyétõl egészen Hamat bejáratáig. (Bírák könyve 3, 3)

 • Utána Ánát fia, Samgar következett. Egy ösztökével hatszáz embert megölt a filiszteusok közül, és õ is megszabadította Izraelt. (Bírák könyve 3, 31)


“Deus é servido apenas quando é servido de acordo com a Sua vontade.” São Padre Pio de Pietrelcina