Encontrados 434 resultados para: Fiainak

 • Ezt mondja az Úr: Ammon fiainak három, sõt négy bûne miatt nem változtatom meg szándékomat. Mivel kettévágta a gileádi várandós asszonyokat, hogy kiterjessze határait, (Ámosz könyve 1, 13)

 • Boldogok a békességben élõk, mert Isten fiainak hívják majd õket. (Máté evangéliuma 5, 9)

 • Köztük volt Mária Magdolna, Mária, Jakab és József anyja, és Zebedeus fiainak az anyja. (Máté evangéliuma 27, 56)

 • Jakabot, Zebedeus fiát, Jánost, Jakab testvérét, ezeket elnevezte Boanergesznek, vagyis a mennydörgés fiainak, (Márk evangéliuma 3, 17)

 • Megfogadták e szavakat, hajnalban bementek a templomba és tanítottak. Amikor megérkezett a fõpap és kísérete, egybehívták a fõtanácsot és Izrael fiainak összes véneit, és üzentek a börtönbe, hogy vezessék õket elõ. (Apostolok Cselekedetei 5, 21)

 • Ez a Mózes mondta Izrael fiainak: Prófétát támaszt nektek az Isten testvéreitek sorából, mint engem is. (Apostolok Cselekedetei 7, 37)

 • A tanítást ugyan Izrael fiainak adta, amikor békét hirdetett Jézus Krisztus által. Õ mindenki Ura. (Apostolok Cselekedetei 10, 36)

 • Maga a természet sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását. (Rómaiaknak írt levél 8, 19)

 • hogy a mulandóság szolgai állapotából majd felszabadul az Isten fiainak dicsõséges szabadságára. (Rómaiaknak írt levél 8, 21)

 • És ahol azt mondják nekik: "Nem vagytok az én népem", az élõ Isten fiainak hívják majd õket. (Rómaiaknak írt levél 9, 26)

 • Izajás is fennszóval hirdeti Izraelrõl: "Ha annyi is Izrael fiainak száma, mint a tenger fövénye, csak a maradék üdvözül." (Rómaiaknak írt levél 9, 27)

 • Lévi fiainak, mivel papi tisztet viselnek, szintén megvan a törvényes joguk rá, hogy a néptõl, vagyis testvéreiktõl, akik Ábrahám leszármazottai, tizedet szedjenek. (Zsidóknak írt levél 7, 5)


“O mal não se vence com o mal, mas com o bem, que tem em si uma força sobrenatural.” São Padre Pio de Pietrelcina