Encontrados 28 resultados para: Fejedelmei

 • Edom fejedelmei megijedtek, Moáb vezetõit elfogta a félelem, s Kánaán minden lakója reszketett. (Kivonulás könyve 15, 15)

 • A filiszteusok fejedelmei elmentek hozzá és azt mondták neki: "Szedd rá és tudd meg, miben rejlik különleges ereje, hogyan tudnánk fölékerekedni, megkötözni és ártalmatlanná tenni. Ezért ki-ki ad neked 1100 ezüst sékelt." (Bírák könyve 16, 5)

 • A filiszteusok fejedelmei vittek Delilának hét friss húrkötelet, amit még nem szárítottak ki, és õ megkötözte velük. (Bírák könyve 16, 8)

 • Delila ekkor látta, hogy kitárta egész szívét. Hívatta hát a filiszteusok fejedelmeit és ezt mondta nekik: "Most gyertek, mert kitárta elõttem egész szívét." A filiszteusok fejedelmei elmentek hozzá, s magukkal vitték a pénzt is. (Bírák könyve 16, 18)

 • A filiszteusok fejedelmei összegyûltek, hogy nagy áldozatot mutassanak be istenüknek, Dágonnak, és örömünnepet tartsanak. Közben egyre mondogatták: "Kezünkre adta istenünk ellenségünket, Sámsont!" (Bírák könyve 16, 23)

 • Izrael fejedelmei a királlyal együtt megalázkodtak és elismerték: "Igazságos az Úr!" (Krónikák II. könyve 12, 6)

 • Miután Jorám elfoglalta atyja királyságát és megerõsödött benne, karddal megölette testvéreit, sõt Izrael fejedelmei közül is néhányat. (Krónikák II. könyve 21, 4)

 • De amikor Bábel fejedelmei követeket küldtek hozzá, hogy érdeklõdjön a csodajel után, amely az országban történt, elhagyta õt az Isten. Próbára akarta tenni, hogy megismerje mindazt, ami a szívében volt. (Krónikák II. könyve 32, 31)

 • A ruhát és a lovat adják át a király fejedelmei közül a legfõbbnek. Ez öltöztesse föl ebbe a ruhába azt az embert, akit a király ki akar tüntetni, s vezesse végig a lovat a városon, a téren áthaladva és kiáltsa ki elõtte: Nézzétek, ez történik azzal az emberrel, akit a király kitüntet." (Eszter könyve 6, 9)

 • A tartományok fejedelmei, a szatrapák, a királyi tisztviselõk támogatták a zsidókat, Mardokeustól való félelmükben. (Eszter könyve 9, 3)

 • A népek fejedelmei egyesülnek Ábrahám Istenének népével, mert Istené a földön minden pajzs, õ a legfölségesebb. (Zsoltárok könyve 47, 10)

 • Föld királyai és mind ti nemzetek, fejedelmei és bírái a földnek. (Zsoltárok könyve 148, 11)


“As almas não são oferecidas como dom; compram-se. Vós ignorais quanto custaram a Jesus. É sempre com a mesma moeda que é preciso pagá-las”. São Padre Pio de Pietrelcina