Encontrados 30 resultados para: Fölkel

 • Nézd, mint a nõstény oroszlán, olyan ez a nép, oroszlán módjára fölkel, s nem nyújtózik el, míg zsákmányát szét nem marcangolja, áldozata vérét ki nem issza." (Számok könyve 23, 24)

 • A másik oldalon a határ Szadudtól kelet felé húzódott, ahol a nap fölkel, egészen Kiszlot-Tabor határáig, aztán Daberatnak fordult, s fölment Jafiáig. (Józsue könyve 19, 12)

 • Onnan továbbra is keletnek tartott, ahol a nap fölkel, Gat-Hefer és Itta-Kacin felé, majd Rimmon irányában folytatódott és lekanyarodott Neának. (Józsue könyve 19, 13)

 • Így vesszen el, Uram, minden ellenséged, akik pedig szeretnek, legyenek olyanok, mint a nap, amikor teljes fényében fölkel. Az ország nyugton élt negyven esztendeig. (Bírák könyve 5, 31)

 • Ha valaki mégis fölkel, üldözõbe vesz és az életedre tör, uram lelkét kössék bele az élet tarsolyába az Úrnál, a te Istenednél, ellenségeid lelkét meg forgassa meg (az Úr) a parittyában. (Sámuel I. könyve 25, 29)

 • az olyan, mint reggel a világosság, amikor fölkel a nap [felhõtlen reggelen], és esõ után sarjadzásra készteti a földön a füvet. (Sámuel II. könyve 23, 4)

 • Majd amikor megvirrad és fölkel a nap a föld fölött, mindegyitek ragadja meg fegyverét, és minden harcra termett férfi vonuljon ki a városból. Állítsatok vezért a csapat élére, mintha a völgybe akarnátok levonulni az asszírok elõõrséhez, de ne vonuljatok le. (Judit könyve 14, 2)

 • Így az ember is, ha kidõl, többé föl nem kel. Elõbb pusztul el az ég is, semmint õ fölkel, elõbb, mint mikor álmából fölkeltik. (Jób könyve 14, 12)

 • Az egek derítenek fényt a bûneire, fölkel ellene az egész földkerekség. (Jób könyve 20, 27)

 • Fölkel a gyilkos a sötét éjszakában, s megöli a szegényt és a nyomorultat. Tolvaj ólálkodik éjszaka idején, (Jób könyve 24, 14)

 • De aztán, ha egyszer fölkel és futni kezd, nevethet a lovon meg a rajta ülõn. (Jób könyve 39, 18)

 • Fölkel az Isten, ellenségei szétszóródnak, futnak színe elõl, akik gyûlölik. (Zsoltárok könyve 68, 2)


“Pense na felicidade que está reservada para nós no Paraíso”. São Padre Pio de Pietrelcina