Encontrados 220 resultados para: Ezután

 • Ezután negyven napig ömlött az esõ a földre. A víz megdagadt és fölemelte a bárkát úgy, hogy a föld felett úszott. (Teremtés könyve 7, 17)
 • Így szólt: "Nézzétek, egy népet alkotnak és egy nyelvet beszélnek. Ez csak a kezdete tevékenységüknek. Ezután semmi sem lesz nekik lehetetlen, aminek a megvalósítását elgondolják. (Teremtés könyve 11, 6)

 • Ezt válaszolta: "Tíz miatt sem pusztítom el." Ezután Isten eltávozott, miután befejezte beszédét Ábrahámmal. Ábrahám pedig hazament. (Teremtés könyve 18, 33)

 • Ezután a férfiak így szóltak Lóthoz: "Ha még van itt valakid a városban, fiad és lányod vagy más valakid, aki hozzád tartozik, vezesd ki a helységbõl, (Teremtés könyve 19, 12)

 • Ezután Ábrahám eltemette a feleségét, Sárát a barlangban, a machpelai telken, Mamrétól keletre, Kánaán földjén. (Teremtés könyve 23, 19)

 • Rebekka ezután elõvette idõsebb fiának, Ézsaunak legjobb ruháját, ami nála volt a házban, s ráadta fiatalabb fiára, Jákobra. (Teremtés könyve 27, 15)

 • Ezután Rebekka így szólt Izsákhoz: "Meguntam életemet a hetita nõk miatt. Ha Jákob is ilyen hetita nõt vesz feleségül, mint ez itt, egy az ország leányai közül, akkor mi marad még nekem az életbõl?" (Teremtés könyve 27, 46)
 • Ezután Jákob elindult és elérkezett kelet fiainak országába. (Teremtés könyve 29, 1)

 • Ezután Júda így szólt menyéhez, Támárhoz: "Térj vissza atyád házába, özvegyként, amíg a fiam, Sela, fel nem nõ." Arra gondolt ugyanis, hogy meghalhat az is, mint testvérei. Támár elköltözött és visszatért apja házába. (Teremtés könyve 38, 11)

 • Ezután kiürítették zsákjaikat. Mindegyikük erszénye ott volt felül a zsákjában. Amikor erszényüket meglátták, megijedtek õk is, atyjuk is. (Teremtés könyve 42, 35)

 • A férfiak ezután fogták az ajándékokat, s magukhoz vették a kétszeres pénzt, továbbá Benjamint, és elindultak. Lementek Egyiptomba és József elé járultak. (Teremtés könyve 43, 15)

 • Ezután nyakába borult öccsének Benjaminnak, és sírt. Benjamin is sírt az õ nyakában. (Teremtés könyve 45, 14)
“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina