Encontrados 298 resultados para: Embert

 • Erre Rebekka útra kelt szolgálóival. Tevékre szálltak és követték az embert. A szolga átvette Rebekkát és elindult. (Teremtés könyve 24, 61)

 • Ézsau azt felelte: "Akkor néhány embert azok közül, akik velem vannak, odaadok neked kísérõül." "Minek az?" - kérdezte. "Csak találjak kegyelmet uram szemében!" (Teremtés könyve 33, 15)

 • A fáraó így szólt szolgáihoz: "Találhatnánk más olyan embert ezen kívül, akiben Isten szelleme van?" (Teremtés könyve 41, 38)

 • "Hol van - kérdezte a lányait -, miért hagytátok ott azt az embert? Hívjátok meg, hadd egyék velünk." (Kivonulás könyve 2, 20)

 • A jégesõ teljesen elpusztított mindent Egyiptom földjén, ami a mezõn volt: embert és állatot. Tönkreverte a vetést a mezõn és letördelte a fákat. (Kivonulás könyve 9, 25)

 • Én végigvonulok azon az éjszakán Egyiptomon, és megölök minden elsõszülöttet Egyiptomban: embert és állatot, s ítéletet tartok, Egyiptom minden istene fölött, én, az Úr. (Kivonulás könyve 12, 12)

 • Aki elrabol egy embert - akár eladja, akár hatalmában tartja -, azt halálra kell ítélni. (Kivonulás könyve 21, 16)

 • Aki ilyen keveréket csinál, mint ez, és vele egy világi embert fölken, azt ki kell irtani népébõl." (Kivonulás könyve 30, 33)

 • Mózes ezután hívta Becaleelt, Oholiábot és a többi hozzáértõ embert, akiknek az Úr mûvészi tehetséget adott, s akiket a szívük arra indított, hogy hozzálássanak a munkához. (Kivonulás könyve 36, 2)

 • A pap vizsgálja meg a bõr betegségét. Ha a beteg részen a bõr elszíntelenedett, és a beteg bõr alatt üreg képzõdött, akkor lepra esete forog fenn. A vizsgálat után a pap nyilvánítsa az embert tisztátalannak. (Leviták könyve 13, 3)

 • akkor az idült lepra a bõrön. A pap nyilvánítsa (az embert) tisztátalannak. Ne tartsa megfigyelés alatt, mivel kétségtelenül tisztátalan. (Leviták könyve 13, 11)

 • Ez vizsgálja meg, és ha megállapítja a bõr nyilvánvaló besüppedését, és a szõr elszíntelenedését, a pap nyilvánítsa (az embert) tisztátalannak. Ez a leprának olyan esete, amely a kelevényben terjed. (Leviták könyve 13, 20)


“A meditação não é um meio para chegar a Deus, mas um fim. A finalidade da meditação é o amor a Deus e ao próximo.” São Padre Pio de Pietrelcina