Encontrados 365 resultados para: Egyik

 • Ezért az Úristen álmot bocsátott az emberre, s mikor elaludt, kivette egyik oldalcsontját, s a helyét hússal töltötte ki. (Teremtés könyve 2, 21)

 • Minden vadállat, minden háziállat, minden madár, minden földi csúszómászó kijött a bárkából, egyik fajta a másik után. (Teremtés könyve 8, 19)

 • Ebernek két fia született. Az egyik neve Peleg, mivel az õ idejében osztották fel a földet. A testvére neve Joktán. (Teremtés könyve 10, 25)

 • az Úr ezt válaszolta: "Két nép van a méhedben, méhedbõl két törzs válik el: az egyik törzs legyõzi a másikat és az idõsebb szolgálni fog a fiatalabbnak." - (Teremtés könyve 25, 23)

 • Így gondolkozott: "Ha Ézsau eléri az egyik tábort és legyõzi, a másik tábor megmenekül." (Teremtés könyve 32, 9)

 • A midiániták pedig eladták õt Egyiptomban Potifárnak, a fáraó egyik kincstárnokának, az õrség parancsnokának. (Teremtés könyve 37, 36)

 • Ott meglátta az egyik kánaánitának, Suának a lányát. Feleségül vette és vele élt. (Teremtés könyve 38, 2)

 • Miközben szült, az egyik elõre nyújtotta kezét. A bába vörös fonalat vett, a kezére kötötte és így szólt: "Ez jött ki elsõnek." (Teremtés könyve 38, 28)

 • Amikor Józsefet elvitték Egyiptomba, Potifár, a fáraó egyik tisztviselõje, a testõrség parancsnoka, egy egyiptomi ember vásárolta meg az izmaelitáktól, akik odavitték. (Teremtés könyve 39, 1)

 • Amikor egyik nap bejött a házba dolgait intézni és a ház népe közül senki sem volt otthon, (Teremtés könyve 39, 11)

 • Az egyik eltávozott tõlem. Ezért azt mondtam, hogy szétszaggatták; a mai napig nem láttam õt. (Teremtés könyve 44, 28)

 • Tulajdonává tette a lakosságot Egyiptom egyik végétõl a másikig. (Teremtés könyve 47, 21)


“Que Maria sempre enfeite sua alma com as flores e o perfume de novas virtudes e coloque a mão materna sobre sua cabeça. Fique sempre e cada vez mais perto de nossa Mãe celeste, pois ela é o mar que deve ser atravessado para se atingir as praias do esplendor eterno no reino do amanhecer.” São Padre Pio de Pietrelcina